برگزیدگان

نمایش 1 تا 20 از 2729
ردیف کد برگزیده نام نام خانوادگیsort descending جنسیت کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح
1 3147 جورج آنچیتا مرد 1415 ارتقاء نفت سنگین جشنواره بین المللی خوارزمی 29
2 4228 زینب افتخاری طرقی زن 2121 طراحی و ساخت قطعه قابل حمل برای تشخیص و هشدار پایان انواع ژل الکتروفورز جشنواره جوان خوارزمی 20
3 3030 علی ابن عبدالله الدفاع مرد 1298 تاریخ علم در اسلام جشنواره بین المللی خوارزمی 14
4 2183 نصراله امین زاده گوهری مرد 486 (E.C.M) تکنولوژی ماشین کاری به روش الکتروشیمیایی جشنواره بین المللی خوارزمی 2
5 4232 امیرحسین بهزادی مرد 2124 دستگاه تولید کشک سنتی جشنواره جوان خوارزمی 20
6 2999 یسان آبیکنوویچ بکتارف مرد 1267 خواص محلول ساختمان و تشکیل ترکیب‌های پلیمرهای قابل حمل و تورم در آب جشنواره بین المللی خوارزمی 10
7 2946 لطف‌الله بیگی مرد 1215 سامانه انتقال نوری POTN ترابیتی جشنواره بین المللی خوارزمی 31
8 4225 محمدمهدی تقی زاده پورکفاش مرد 2119 ساخت دستگاه رینگ جمع کن جشنواره جوان خوارزمی 20
9 2200 مركز تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی حقوقی 503 مجتمع 5: موشک زمین به زمین با برد 145 کیلومتر جشنواره بین المللی خوارزمی 3
10 2368 مرکز تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی استان فارس حقوقی 660 حمد (2) جشنواره بین المللی خوارزمی 9
11 2212 واحد تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی اصفهان حقوقی 515 خودرو سبک ضد تانک - نفر بر زرهی نیمه شنی دو زیست جشنواره بین المللی خوارزمی 3
12 2231 مركز تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی اصفهان حقوقی 534 دتکتور گازهای شیمیایی جشنواره بین المللی خوارزمی 4
13 2478 حسن حسن‌زاده آملی مرد 764 علوم اسلامی جشنواره بین المللی خوارزمی 12
14 2216 مركز تحقیقات دانشگاه امام حسین حقوقی 519 مجموعه طرحها: پایلوت پلنت RPHT و واحد تولید DN جشنواره بین المللی خوارزمی 3
15 2155 مركز تحقیقات الكترونیك دانشگاه صنعتی شریف حقوقی 458 دستگاه رمز کننده تلفن و بی سیم جشنواره بین المللی خوارزمی 1
16 2201 دانشكده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف حقوقی 504 سیستم تعیین موقعیت جشنواره بین المللی خوارزمی 3
17 4400 محمد‌رضا ذاکرزاده مرد 125 طراحی و ساخت ربات ستون پیما جشنواره جوان خوارزمی 6
18 2340 ابوالقاسم راعی مرد 635 طراحی و ساخت ماشین فلز CNC در اندازه کوچک و متوسط صنعتی جشنواره بین المللی خوارزمی 8
19 4244 صالح رحیمی بافقی مرد 2135 مجموعه شعر "کدام تو؟" جشنواره جوان خوارزمی 20
20 2341 سید مهدی رضاعی مرد 635 طراحی و ساخت ماشین فلز CNC در اندازه کوچک و متوسط صنعتی جشنواره بین المللی خوارزمی 8

Pages