تاریخ علم در اسلام

History of Science in Islam
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1379
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
عربستان سعودی
زمینه علمی: 
علوم انسانی
ماهیت: 
محقق برجسته جهان اسلام
رتبه: 
_
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

الدفاع

فارسی
نام: 
علی ابن عبدالله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
ریاض
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
علوم ریاضی
گرایش: 
تاریخ علم در اسلام
English
Name: 
Ali A.
Last Name: 
Al-Daffa
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
14
Year: 
2001
Section: 
Foreign
Country: 
Saudi Arabia
Field: 
Human Sciences 
Category: 
Outstanding Researcher in the Islamic World
Rank: 
_
Eng part: 
Researcher(s): 

الدفاع

فارسی
نام: 
علی ابن عبدالله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
ریاض
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
علوم ریاضی
گرایش: 
تاریخ علم در اسلام
English
Name: 
Ali A.
Last Name: 
Al-Daffa
Gender: 
M