طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2372
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 یادگیری آسان موسیقی برای کودکان جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران هنر - سوم
 1. نکوئی

  مهرانا
2 ویرایشگر چندکاره دیجیتال جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران کامپیوتر - دوم
 1. جلیلیان

  محمدطاها
3 نمونه‌سازی تخت تسهیل استحمام برای ناتوان حرکتی جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران مکانیک - دوم
 1. موذن دیلمی

  سروناز
4 نمونه دستگاه سوخت‌رسانی تبخیری جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - دوم
 1. احمدی

  پدرام
5 نمونه محفظه مه کشت خودکار جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - سوم
 1. پاپی

  پارسا
6 نمونه دستگاه تصفیه پساب خانگی بر مبنای اپیگلوت جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - دوم
 1. ارفع الرفیعی

  امیرحسین
7 مطالعه تطبیقی منابع اسلامی در تاریخ قرون وسطی اسپانیا جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روان شناسی - دوم
 1. صادقی

  میلاد
8 مسیریاب چندمقصدی جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران کامپیوتر - سوم
 1. سلمانی

  محمدرضا
9 مجموعه شعر نگار بی‌تکرار جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم
 1. مولایی

  محمد مبین
10 مجموعه شعر انگشتر سرخ جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - اول
 1. هاشمی نیا

  سید علیرضا
11 مجموعه داستان کاژه جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - اول
 1. رمضانی

  یاس
12 طراحی و ساخت نمونه نیمکت برای بیماران کندرومالاسی پاتلا جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران علوم زیستی و پزشکی - اول
 1. فرجی

  فرنوش
13 طراحی بازی رایانه‌ای برای بهبود مهارت اجتماعی کودکان طیف اتیسم جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران علوم شناختی - دوم
 1. رحمانی

  زهرا
 2. جعفری

  نیایش
14 طراحی اتصالات سقف کاذب به سازه اصلی جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران عمران و معماری - سوم
 1. رستم گوهری

  امیرحسین
 2. رئیس السادات

  سید محمد جواد
15 شیر رطوبتی خودکار جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - سوم
16 دستیابی به الیاف هیدرولیزکننده سموم آلی فسفره جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران شیمی - سوم
 1. نائینی

  ستایش
17 دستوردهی غیر لمسی رایانه جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران کامپیوتر - سوم
 1. فرقدانی

  علیرضا
18 چرخ با شکل هندسه‌ی متغیر جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران مکانیک - سوم
 1. نظری

  علی
19 جذب گاز کاتالیست زئولیتی خودرو تقویت‌شده با نانوذرات اکسیدهای منگنز و مس جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران شیمی - سوم
 1. منصوری کیا

  بهنود
20 تولید تله‌های زیست سازگار نوین به‌منظور حذف آفت پوره زنجره خرما جشنواره جوان خوارزمی 25 1402 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - سوم
 1. مسعودنیا

  ام البنین

Pages