طرح ها

نمایش 121 تا 140 از 2323
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
121 تحلیل محتوای موسیقی منتخب دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهربافت جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی علوم اجتماعی و روانشناسی سوم PDF icon شهر بافت.pdf
 1. برآوردی

  زهرا
122 دستگاه کمک آموزشی نمایش سوخت رسانی خودرو جشنواره جوان خوارزمی 22 1397 دانش آموزی ایران مکانیک مکانیک سوم PDF icon دستگاه کمک آموزشی نمایش سوخت رسانی.pdf
123 فیلم برداری، آرشیو و نمایش خودکار برای موسسات آموزشی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران کامپیوتر کامپیوتر سوم PDF icon فیلمبرداری- آرشیو و نمایش خودکار.pdf
 1. باقری

  امیرحسین
124 دستگاه تمام خودکار آزمون ته نشینی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری های شیمیایی نوآوری سوم Image icon 99.10.2711.jpg
 1. طهری

  آرش
 2. آقایی

  شهرام
125 ساخت ستون استخراج چرخان نامتقارن در فرآيندهاي جداسازي جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری های شیمیایی کاربردی سوم Image icon 99.10.279.jpg
126 ساخت دستگاه کنترل و مديريت بهینه سوخت موتورخانه جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران مکانیک توسعه ای سوم Image icon 99.10.2710.jpg
127 دستگاه پرداختکاری خودکار ایمپلنت های مفصل ران جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران مکانیک کاربردی سوم Image icon 99.10.278.jpg
 1. چوپاني

  يحيي
 2. راز فر

  محمد رضا
128 تجزيه بيولوژيکي زباله هاي پلاستيکي با استفاده از لارو حشره گالريا ملونلا و شناسايي عوامل مولکولي جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران زیست و فناوری و علوم پایه پزشکی کاربردی دوم Image icon 99.10.277.jpg
 1. پیدایی

  عسل
 2. باقری

  هدایت
129 يادگيري دانش قابل انتقال توسط فضاهاي جاي دهي جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران برق و کامپیوتر کاربردی اول Image icon 99.10.276.jpg
 1. رستمی

  محمد
130 سنتز الکتروشيميايي فضا گزین سولفوناميدھا در شرايط سبز جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری های شیمیایی بنیادی سوم Image icon 99.10.275 - Copy.jpg
 1. خزل پور

  صادق
131 طبقه بندی فضاهای کوانتومی و تقارن های آنها جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران علوم پایه بنیادی دوم Image icon 99.10.274 - Copy.jpg
 1. گلستانی

  ناصر
132 سيستم‌هاي پردازنده گرافيکي انرژي‌کارا جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران بنیادی برق و کامپیوتر اول Image icon 99.10.273.jpg
 1. صدرالساداتی

  سید محمد
133 پلتفرم تحلیل بدافزار بیت بان جشنواره بین المللی خوارزمی 33 1398 داخلی ایران برق و کامپیوتر کاربردی دوم PDF icon pelatform.pdf
134 گسترش نظام¬های عددی نامتعارف در حساب کامپیوتری جشنواره بین المللی خوارزمی 33 1398 داخلی ایران برق و کامپیوتر بنیادی سوم PDF icon jaberi.pdf
135 مدل سازی گیاهان زراعی و کاربردهای آن جشنواره بین المللی خوارزمی 33 1398 داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی بنیادی دوم PDF icon مدل سازی گیاهان زراعی.pdf
 1. سلطانی

  افشین
136 توسعه فناوری انرژی خورشیدی حرارتی در کشور جشنواره بین المللی خوارزمی 33 1398 داخلی ایران برگزیده ویژه برگزیده ویژه اول PDF icon yaghobi.pdf
 1. یعقوبی

  محمود
137 طراحی زیرساخت¬ها و تولید قطعات سرامیکی کاربید سیلیسیم جشنواره بین المللی خوارزمی 33 1398 داخلی ایران برق و کامپیوتر توسعه ای سوم PDF icon ناصر احسانی قمیشلویی.pdf
138 طراحی و ساخت سیستم کنترل دور الکتروموتورهای توان بالا جشنواره بین المللی خوارزمی 33 1398 داخلی ایران برق و کامپیوتر توسعه ای سوم PDF icon محمد فرزی.pdf
 1. فرزی

  محمد
139 طراحی و ساخت دستگاه فلوفرمینگ جشنواره بین المللی خوارزمی 33 1398 داخلی ایران مکانیک توسعه ای دوم PDF icon مهدی وطنی.pdf
 1. وطنی

  مهدی
 2. حیدرزاده

  محمد صادق
140 کنکاش (سامانه نظارت و تحلیل شبکه های مخابراتی) جشنواره بین المللی خوارزمی 33 1398 داخلی ایران برق و کامپیوتر کاربردی سوم PDF icon مرتضی الیاسی.pdf
 1. الیاسی

  مرتضی
 2. مومن

  سعید
 3. فرهادی

  سعید
 4. استادی

  ابوذر
 5. نوبهاری

  شکوفه

Pages