طرح ها

نمایش 121 تا 140 از 2330
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
121 طراحی و ساخت برچسب هوشمند تشخیص فساد مواد غذایی بر پایه نانوالیاف جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی و منابع طبیعی دوم PDF icon طراحی و ساخت برچسب هوشمند تشخیص فساد مواد غذایی بر پایه نانو الیاف.pdf
 1. اظهری

  فاطمه
122 نحوه تاثیر اصوات بر حافظه فضایی موش جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران علوم اعصاب شناختی علوم اعصاب شناختی سوم PDF icon تاثیر اصوات بر حافظه فضایی موش.pdf
 1. قویدل

  امیرحسین
 2. واقف

  مهدی
123 رهیافتی بر مبانی حقوق زن در شاهنامه جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی سوم PDF icon رهیافتی بر مبانی حقوق زن.pdf
124 آجرچندمنظوره جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران عمران و معماری عمران و معماری دوم PDF icon آجر چند منظوره.pdf
 1. -شفیعی

  مهدی
 2. -جعفری

  عرفان
125 هفت میلیارد جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران هنر هنر اول PDF icon هفت میلیارد.pdf
 1. چاوشی ونی

  سیدحسین
126 چادر مجلسی چند مدلی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران هنر هنر دوم PDF icon چادر مجلسی.pdf
127 مجموعه شعر"بت ایل" جشنواره جوان خوارزمی 22 1397 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی سوم PDF icon بت ایل.pdf
128 تحلیل محتوای موسیقی منتخب دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهربافت جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی علوم اجتماعی و روانشناسی سوم PDF icon شهر بافت.pdf
 1. برآوردی

  زهرا
129 دستگاه کمک آموزشی نمایش سوخت رسانی خودرو جشنواره جوان خوارزمی 22 1397 دانش آموزی ایران مکانیک مکانیک سوم PDF icon دستگاه کمک آموزشی نمایش سوخت رسانی.pdf
130 فیلم برداری، آرشیو و نمایش خودکار برای موسسات آموزشی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران کامپیوتر کامپیوتر سوم PDF icon فیلمبرداری- آرشیو و نمایش خودکار.pdf
 1. باقری

  امیرحسین
131 دستگاه تمام خودکار آزمون ته نشینی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری های شیمیایی نوآوری سوم Image icon 99.10.2711.jpg
 1. طهری

  آرش
 2. آقایی

  شهرام
132 ساخت ستون استخراج چرخان نامتقارن در فرآيندهاي جداسازي جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری های شیمیایی کاربردی سوم Image icon 99.10.279.jpg
133 ساخت دستگاه کنترل و مديريت بهینه سوخت موتورخانه جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران مکانیک توسعه ای سوم Image icon 99.10.2710.jpg
134 دستگاه پرداختکاری خودکار ایمپلنت های مفصل ران جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران مکانیک کاربردی سوم Image icon 99.10.278.jpg
 1. چوپاني

  يحيي
 2. راز فر

  محمد رضا
135 تجزيه بيولوژيکي زباله هاي پلاستيکي با استفاده از لارو حشره گالريا ملونلا و شناسايي عوامل مولکولي جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران زیست و فناوری و علوم پایه پزشکی کاربردی دوم Image icon 99.10.277.jpg
 1. پیدایی

  عسل
 2. باقری

  هدایت
136 يادگيري دانش قابل انتقال توسط فضاهاي جاي دهي جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران برق و کامپیوتر کاربردی اول Image icon 99.10.276.jpg
 1. رستمی

  محمد
137 سنتز الکتروشيميايي فضا گزین سولفوناميدھا در شرايط سبز جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری های شیمیایی بنیادی سوم Image icon 99.10.275 - Copy.jpg
 1. خزل پور

  صادق
138 طبقه بندی فضاهای کوانتومی و تقارن های آنها جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران علوم پایه بنیادی دوم Image icon 99.10.274 - Copy.jpg
 1. گلستانی

  ناصر
139 سيستم‌هاي پردازنده گرافيکي انرژي‌کارا جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران بنیادی برق و کامپیوتر اول Image icon 99.10.273.jpg
 1. صدرالساداتی

  سید محمد
140 پلتفرم تحلیل بدافزار بیت بان جشنواره بین المللی خوارزمی 33 1398 داخلی ایران برق و کامپیوتر کاربردی دوم PDF icon pelatform.pdf

Pages