طرح ها

نمایش 121 تا 140 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
121 شفت کامپوزیتی زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران مواد،متالورژی و انرژی‌های نو پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 16-j- 34.pdf
122 دستگاه اندازه‌گیری کشش سطحی و تغییر ترشوندگی به روش قطره‌ای جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران صنایع شیمیایی  پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 16-j- 33.pdf
123 طراحی و ساخت مخازن تحت فشار نانوکامپوزیتی با قابلیت تحمل فشار 600 بار جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران مکانیک پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 16-j- 32.pdf
124 طراحی و ساخت سیستم کنترلر گازی فشار بالا (MFC) جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران صنایع شیمیایی  پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 16-j- 31.pdf
125 کوک یار سازهای ایرانی جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 16-j- 30.pdf
126 طراحی و ساخت اسکنر فشار کف پا جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 16-j- 29.pdf
127 سامانه ارتباط یکپارچه جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 16-j- 28.pdf
128 طراحی و ساخت ربات آزمایشگاهی توانبخشی پای بیماران جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران مکاترونیک پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 16-j- 27.pdf
129 استحصال آزمایشگاهی کانتاگزانتین به روش پیوسته جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 16-j- 26.pdf
130 تولید نوری نوسان مایکروویو با نویز فاز کم جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 16-j- 25.pdf
131 سنتز مواد آلی با استفاده از کاتالیزورها در بررسی خواص حسگری، نوری و بیولوژیکی جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 16-j- 24.pdf
132 تحلیل و آنالیز انشعابات سیستم های دینامیکی سه بعدی پیوسته و کاربرد آن در مهندسی کنترل جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 16-j- 23.pdf
133 بررسی ویژگیهای کاتالیزوری نانو کاتالیست‌ها و نمک های یونی در واکنش‌های عالی جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران صنایع شیمیایی  پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 16-j- 22.pdf
134 دستگاه پله‌رو حمل بار جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکاترونیک ابتکار سوم PDF icon 15-j- 44.pdf
135 تصویرسازی جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران هنر ابتکار دوم PDF icon 15-j- 36.pdf
136 طراحی و ساخت متامتریال با استفاده از نانوکامپوزیت برای استفاده در تولید انرژی جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مواد،متالورژی و انرژی های نو ابتکار دوم PDF icon 15-j- 35.pdf
137 ربات پرنده امدادگر پارس جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکاترونیک ابتکار دوم PDF icon 15-j- 34.pdf
138 ادئومتر دیافراگمی اسموتیک جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکاترونیک ابتکار دوم PDF icon 15-j- 33.pdf
139 جوشکاری تعمیری و بازسازی لوله‌های رفورمر جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مواد، متالورژی و انرژی های نو پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 15-j- 43.pdf
140 سیستم فیلتراسیون و کنترل مدار هیدرولیک مبتنی بر استانداردهای هوایی جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران هوا فضا پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 15-j- 32.pdf

Pages