طربی

فارسی
نام: 
نازیلا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرج
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک بیوسیستم
گرایش: 
طراحی و ساخت
English
Name: 
Nazila
Last Name: 
Tarabi
Gender: 
F