طرح ها

نمایش 81 تا 100 از 2292
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
81 شناسایی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانش آموزی در منطقه چترود جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی علوم اجتماعی و روانشناسی سوم PDF icon شناسایی عوامل مرتبط با افت تحصیلی.pdf
82 طراحی و ساخت کلید هوشمند مجهز به سنسور های چهارگانه جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران برق و کامپیوتر برق و کامپیوتر اول PDF icon طراحی و ساخت کلید هوشمند.pdf
83 طراحی و ساخت برچسب هوشمند تشخیص فساد مواد غذایی بر پایه نانوالیاف جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی و منابع طبیعی دوم PDF icon طراحی و ساخت برچسب هوشمند تشخیص فساد مواد غذایی بر پایه نانو الیاف.pdf
 1. اظهری

  فاطمه
84 نحوه تاثیر اصوات بر حافظه فضایی موش جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران علوم اعصاب شناختی علوم اعصاب شناختی سوم PDF icon تاثیر اصوات بر حافظه فضایی موش.pdf
 1. قویدل

  امیرحسین
 2. واقف

  مهدی
85 رهیافتی بر مبانی حقوق زن در شاهنامه جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی سوم PDF icon رهیافتی بر مبانی حقوق زن.pdf
86 آجرچندمنظوره جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران عمران و معماری عمران و معماری دوم PDF icon آجر چند منظوره.pdf
 1. -شفیعی

  مهدی
 2. -جعفری

  عرفان
87 هفت میلیارد جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران هنر هنر اول PDF icon هفت میلیارد.pdf
 1. چاوشی ونی

  سیدحسین
88 چادر مجلسی چند مدلی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران هنر هنر دوم PDF icon چادر مجلسی.pdf
89 مجموعه شعر"بت ایل" جشنواره جوان خوارزمی 22 1397 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی سوم PDF icon بت ایل.pdf
90 تحلیل محتوای موسیقی منتخب دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهربافت جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی علوم اجتماعی و روانشناسی سوم PDF icon شهر بافت.pdf
 1. برآوردی

  زهرا
91 دستگاه کمک آموزشی نمایش سوخت رسانی خودرو جشنواره جوان خوارزمی 22 1397 دانش آموزی ایران مکانیک مکانیک سوم PDF icon دستگاه کمک آموزشی نمایش سوخت رسانی.pdf
92 فیلم برداری، آرشیو و نمایش خودکار برای موسسات آموزشی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران کامپیوتر کامپیوتر سوم PDF icon فیلمبرداری- آرشیو و نمایش خودکار.pdf
 1. باقری

  امیرحسین
93 دستگاه تمام خودکار آزمون ته نشینی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری های شیمیایی نوآوری سوم Image icon 99.10.2711.jpg
 1. طهری

  آرش
 2. آقایی

  شهرام
94 ساخت ستون استخراج چرخان نامتقارن در فرآيندهاي جداسازي جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری های شیمیایی کاربردی سوم Image icon 99.10.279.jpg
95 ساخت دستگاه کنترل و مديريت بهینه سوخت موتورخانه جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران مکانیک توسعه ای سوم Image icon 99.10.2710.jpg
96 دستگاه پرداختکاری خودکار ایمپلنت های مفصل ران جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران مکانیک کاربردی سوم Image icon 99.10.278.jpg
 1. چوپاني

  يحيي
 2. راز فر

  محمد رضا
97 تجزيه بيولوژيکي زباله هاي پلاستيکي با استفاده از لارو حشره گالريا ملونلا و شناسايي عوامل مولکولي جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران زیست و فناوری و علوم پایه پزشکی کاربردی دوم Image icon 99.10.277.jpg
 1. پیدایی

  عسل
 2. باقری

  هدایت
98 يادگيري دانش قابل انتقال توسط فضاهاي جاي دهي جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران برق و کامپیوتر کاربردی اول Image icon 99.10.276.jpg
 1. رستمی

  محمد
99 سنتز الکتروشيميايي فضا گزین سولفوناميدھا در شرايط سبز جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری های شیمیایی بنیادی سوم Image icon 99.10.275 - Copy.jpg
 1. خزل پور

  صادق
100 طبقه بندی فضاهای کوانتومی و تقارن های آنها جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران علوم پایه بنیادی دوم Image icon 99.10.274 - Copy.jpg
 1. گلستانی

  ناصر

Pages