طرح ها

نمایش 81 تا 100 از 2146
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
81 طراحی و ساخت اسکنر فشار کف پا جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 16-j- 29.pdf
82 سامانه ارتباط یکپارچه جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 16-j- 28.pdf
83 طراحی و ساخت ربات آزمایشگاهی توانبخشی پای بیماران جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران مکاترونیک پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 16-j- 27.pdf
84 استحصال آزمایشگاهی کانتاگزانتین به روش پیوسته جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 16-j- 26.pdf
85 تولید نوری نوسان مایکروویو با نویز فاز کم جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 16-j- 25.pdf
86 سنتز مواد آلی با استفاده از کاتالیزورها در بررسی خواص حسگری، نوری و بیولوژیکی جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 16-j- 24.pdf
87 تحلیل و آنالیز انشعابات سیستم های دینامیکی سه بعدی پیوسته و کاربرد آن در مهندسی کنترل جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 16-j- 23.pdf
88 بررسی ویژگیهای کاتالیزوری نانو کاتالیست‌ها و نمک های یونی در واکنش‌های عالی جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران صنایع شیمیایی  پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 16-j- 22.pdf
89 دستگاه پله‌رو حمل بار جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکاترونیک ابتکار سوم PDF icon 15-j- 44.pdf
90 تصویرسازی جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران هنر ابتکار دوم PDF icon 15-j- 36.pdf
91 طراحی و ساخت متامتریال با استفاده از نانوکامپوزیت برای استفاده در تولید انرژی جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مواد،متالورژی و انرژی های نو ابتکار دوم PDF icon 15-j- 35.pdf
92 ربات پرنده امدادگر پارس جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکاترونیک ابتکار دوم PDF icon 15-j- 34.pdf
93 ادئومتر دیافراگمی اسموتیک جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکاترونیک ابتکار دوم PDF icon 15-j- 33.pdf
94 جوشکاری تعمیری و بازسازی لوله‌های رفورمر جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مواد، متالورژی و انرژی های نو پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 15-j- 43.pdf
95 سیستم فیلتراسیون و کنترل مدار هیدرولیک مبتنی بر استانداردهای هوایی جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران هوا فضا پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 15-j- 32.pdf
96 مجموعه تقویت کننده پهن باند در فرکانس(30 مگاهرتز تا 3 گیگاهرتز)با توان حداکثر 1Kw جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 15-j- 31.pdf
97 طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری پروفایل باریکه جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های توسعه‌ای اول PDF icon 15-j- 26.pdf
98 طراحی و ساخت تست - ‌ریگ کمپرسورهای محوری جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکانيک پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 15-j- 42.pdf
99 آنتن آرایه بازتابی مایکرو استریپی با تغذیه آفست درباند ku جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 15-j- 40.pdf
100 دستگاه لزجت یاب تطبیقی بتن خود تراکم در کارگاههای عمرانی جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران عمران پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 15-j- 41.pdf

Pages