طرح ها

نمایش 81 تا 100 از 2147
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
81 کوک یار سازهای ایرانی جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 16-j- 30.pdf
82 طراحی و ساخت اسکنر فشار کف پا جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 16-j- 29.pdf
83 سامانه ارتباط یکپارچه جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 16-j- 28.pdf
84 طراحی و ساخت ربات آزمایشگاهی توانبخشی پای بیماران جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران مکاترونیک پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 16-j- 27.pdf
85 استحصال آزمایشگاهی کانتاگزانتین به روش پیوسته جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 16-j- 26.pdf
86 تولید نوری نوسان مایکروویو با نویز فاز کم جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 16-j- 25.pdf
87 سنتز مواد آلی با استفاده از کاتالیزورها در بررسی خواص حسگری، نوری و بیولوژیکی جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 16-j- 24.pdf
88 تحلیل و آنالیز انشعابات سیستم های دینامیکی سه بعدی پیوسته و کاربرد آن در مهندسی کنترل جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 16-j- 23.pdf
89 بررسی ویژگیهای کاتالیزوری نانو کاتالیست‌ها و نمک های یونی در واکنش‌های عالی جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران صنایع شیمیایی  پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 16-j- 22.pdf
90 دستگاه پله‌رو حمل بار جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکاترونیک ابتکار سوم PDF icon 15-j- 44.pdf
91 تصویرسازی جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران هنر ابتکار دوم PDF icon 15-j- 36.pdf
92 طراحی و ساخت متامتریال با استفاده از نانوکامپوزیت برای استفاده در تولید انرژی جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مواد،متالورژی و انرژی های نو ابتکار دوم PDF icon 15-j- 35.pdf
93 ربات پرنده امدادگر پارس جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکاترونیک ابتکار دوم PDF icon 15-j- 34.pdf
94 ادئومتر دیافراگمی اسموتیک جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکاترونیک ابتکار دوم PDF icon 15-j- 33.pdf
95 جوشکاری تعمیری و بازسازی لوله‌های رفورمر جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مواد، متالورژی و انرژی های نو پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 15-j- 43.pdf
96 سیستم فیلتراسیون و کنترل مدار هیدرولیک مبتنی بر استانداردهای هوایی جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران هوا فضا پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 15-j- 32.pdf
97 مجموعه تقویت کننده پهن باند در فرکانس(30 مگاهرتز تا 3 گیگاهرتز)با توان حداکثر 1Kw جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 15-j- 31.pdf
98 طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری پروفایل باریکه جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های توسعه‌ای اول PDF icon 15-j- 26.pdf
99 طراحی و ساخت تست - ‌ریگ کمپرسورهای محوری جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکانيک پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 15-j- 42.pdf
100 آنتن آرایه بازتابی مایکرو استریپی با تغذیه آفست درباند ku جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 15-j- 40.pdf

Pages