راه اندازی خط تعمیر و آزمون موتور توربوفن CFM56 در سلول آزمایش

فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
36
سال: 
1401
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مهندسی مکانیک
ماهیت: 
نوآوری و فناوری
رتبه: 
سوم
برگزیده(ها): 

حیدرزاده

فارسی
نام: 
عبدالعلی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
65
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع هواپیمایی ایران
English
Name: 
Abdolali
Last Name: 
Heydarzadeh
Gender: 
M

خاکسار

فارسی
نام: 
احسان
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
7
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع هواپیمایی ایران
English
Name: 
Ehsan
Last Name: 
Khaksar
Gender: 
M

اشرفی

فارسی
نام: 
کامران
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
7
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع هواپیمایی ایران
English
Name: 
Kamran
Last Name: 
Ashrafi
Gender: 
M

هدایت

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
7
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع هواپیمایی ایران
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Hedayat
Gender: 
M

سهرابی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
7
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع هواپیمایی ایران
English
Name: 
Mahdi
Last Name: 
Sohrabi
Gender: 
M

رجبی

فارسی
نام: 
سید وحید
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
7
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع هواپیمایی ایران
English
Name: 
Seyyed Vahid
Last Name: 
Rajabi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
36
Year: 
2023
Section: 
Internatiornal
Country: 
Iran
Field: 
Mechanical engineering
Rank: 
third
Eng part: 
Researcher(s): 

حیدرزاده

فارسی
نام: 
عبدالعلی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
65
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع هواپیمایی ایران
English
Name: 
Abdolali
Last Name: 
Heydarzadeh
Gender: 
M