طراحی و سنتز مواد متخلخل نانو برای ذخیره انرژی الکتروشیمی

The Design and Synthesis of Nanostructured Materials for Electrochemical Energy Storage
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
36
سال: 
1401
بخش رقابت: 
خارجی
کشور: 
چین
زمینه علمی: 
مواد، متالورژی و انرژی های نو
ماهیت: 
بنیادی
رتبه: 
--
برگزیده(ها): 

ون لو

فارسی
نام: 
ژیانگ
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Xiong
Last Name: 
WEN LOU
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
36
Year: 
2023
Country: 
China
Field: 
Materials, Metallurgy & Renewable Energies
Category: 
Basic Research
Rank: 
--
Researcher(s): 

ون لو

فارسی
نام: 
ژیانگ
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Xiong
Last Name: 
WEN LOU
Gender: 
M