ون لو

فارسی
نام: 
ژیانگ
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Xiong
Last Name: 
WEN LOU
Gender: 
M