طرح ها

نمایش 41 تا 60 از 2330
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
41 طراحی و ساخت بستر آزمون بارگذاری فشار صوت جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران مکانیک نوآوری دوم PDF icon جواد عیسی وند.pdf
42 سامانه کنترل و نظارت برای مدیریت شبکه های توزیع انرژی جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران نرم افزار و فناوری اطلاعات توسعه ای سوم PDF icon رسول رییسی اردلی.pdf
43 طراحی و تولید دستگاه الکترو شوک قلبی جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران برق و کامپیوتر توسعه ای دوم PDF icon خلیل ترکان.pdf
44 سامانه تبادل سیگنال راه آهن جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران برق و کامپیوتر کاربردی سوم PDF icon سید محمد رضا الحسینی.pdf
45 رادار فرودگاهی تقرب جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران برق و کامپیوتر کاربردی سوم PDF icon امیر رستگاری.pdf
46 دستیابی به دانش فنی و تولید ارقام متحمل و مقاوم به بیماری جاروک لیموترش جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی کاربردی سوم PDF icon مرتضی گل محمدی.pdf
47 مصالح مرمتی میراث فرهنگی در اقلیم خشک جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران معماری و شهرسازی کاربردی دوم PDF icon پارسا پهلوان.pdf
 1. پهلوان

  پارسا
48 آشکارساز قابل حمل ترکیبات شیمیایی ممنوعه برای ارتقای امنیت اجتماعی جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران شیمی کاربردی دوم PDF icon امیر حسین علی نوری.pdf
49 سامانه بررسی امنیت شبکه تلفن همراه جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران نرم افزار و فناوری اطلاعات کاربردی دوم PDF icon فاطمه کشاورز.pdf
50 فتوکاتالیست های ناهمگون جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 خارجی جمهوری خلق چین شیمی و علم مواد بنیادی - Image icon جیاگو یو.jpg
 1. یو

  جیاگو
51 طراحی سازه ای مدولار و موقت برای تابلوهای تبلیغاتی شهری جشنواره جوان خوارزمی 23 1400 دانش آموزی ایران عمران و معماری عمران و معماری سوم PDF icon محبوبه عباسی.pdf
52 طراحی پاویون با الهام از لاک لاک پشت جشنواره جوان خوارزمی 23 1400 دانش آموزی ایران عمران و معماری عمران و معماری دوم PDF icon فائزه خیرخواه.pdf
 1. خیرخواه

  فائزه
 2. موسوی تقی آبادی

  آنیتا سادات
53 نظام مالیاتی منطقه "خبر" کرمان جشنواره جوان خوارزمی 23 1400 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روان شناسی علوم اجتماعی و روان شناسی سوم PDF icon آریا بحرینی.pdf
 1. بحرینی

  آریا
 2. بحرینی

  شهریار
54 مجموعه شعر ساکت تر از فریادها جشنواره جوان خوارزمی 23 1400 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی سوم PDF icon نگار انتظاری.pdf
 1. انتظاری

  نگار
55 مجموعه شعر شهر پشت در جشنواره جوان خوارزمی 23 1400 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی سوم PDF icon مائده شجاعی.pdf
 1. شجاعی

  مائده
56 مجموعه شعر حدیث عشق جشنواره جوان خوارزمی 23 1400 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی سوم PDF icon حدیث قلندری.pdf
 1. قلندری

  حدیث
57 مجموعه داستان کوتاه"پوتین ها در برف" جشنواره جوان خوارزمی 23 1400 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی سوم PDF icon فاطمه براهام.pdf
 1. براهام

  فاطمه
58 مجموعه داستان خواب عصر جشنواره جوان خوارزمی 23 1400 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دوم PDF icon نیما رفیعی.pdf
59 مجموعه غزل هزار تکه بازتاب جشنواره جوان خوارزمی 23 1400 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی اول PDF icon عباس تافته.pdf
 1. تافته

  عباس
60 تهیه گلدان طبیعی زیست تخریب پذیر از الیاف لیگنوسلولزی نخل خرما جشنواره جوان خوارزمی 23 1400 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی سوم PDF icon الهه بلوچی زاده.pdf

Pages