طرح ها

نمایش 21 تا 40 از 2330
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
21 استفاده از شبیه سازی دیجیتالی برگفته از پدیده های طبیعی جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش آموزی ایران فیزیک و نجوم فیزیک و نجوم سوم Image icon کاظمی- خیر اندیش_.jpg
 1. خیراندیش

  زهرا
 2. کاظمی

  کیمیا
22 استفاده از واکنش ترمیت برای ریخته گری قطعات کوچک جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش آموزی ایران شیمی شیمی سوم Image icon محمد عادلی.jpg
 1. عادلی

  محمد
23 دستگاه تن شویه برای کاهش دمای بدن با استفاده ازعصاره گل ختمی جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش آموزی ایران علوم زیستی علوم زیستی سوم Image icon امیرسبتکی.jpg
 1. امیرسبتکی

  فاطمه
24 دستگاه ریسندگی برای تهیه طناب طبیعی از الیاف نخل خرما جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش آموزی ایران کشاورزی کشاورزی سوم Image icon مهدی محمدآبادی و ایلیا افسری.jpg
 1. افسری

  ایلیا
25 تولید آب با الهام از طبیعت برای مصارف محدود در کشاورزی جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش آموزی ایران کشاورزی کشاورزی سوم Image icon علی شهریاری.jpg
26 تیلر باغی خودران جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش آموزی ایران کشاورزی کشاورزی دوم Image icon علیرضا جدیدی_.jpg
27 دستگاه نیمه خودکار کشت بافت گیاهی جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش آموزی ایران کشاورزی کشاورزی دوم Image icon آیت احمد- عرشیا رضایی.jpg
 1. احمد

  آیت
 2. رضائی

  عرشیا
28 داستان "خواب در یک روز برفی بهار" جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش آموزی ایران ادبیات فارسی ادبیات فارسی سوم Image icon ارغوان جعفری.jpg
 1. جعفری

  ارغوان
29 داستان "منِ بی من" جشنواره جوان خوارزمی 24 1397 دانش آموزی ایران ادبیات فارسی ادبیات فارسی سوم Image icon سبا قوامی_.jpg
 1. قوامی

  سبا
30 مجموعه شعر "نار" جشنواره جوان خوارزمی 24 1397 دانش آموزی ایران ادبیات فارسی ادبیات فارسی دوم Image icon امیرحسین دوست زاده.jpg
 1. دوست زاده

  امیرحسین
31 مجموعه شعر"اعتراف جاری یک رود" جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش آموزی ایران ادبیات فارسی ادبیات فارسی اول Image icon فاطمه کریمیان.jpg
 1. کریمیان

  فاطمه
32 دیوان شعر جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش آموزی ایران ادبیات فارسی ادبیات فارسی اول Image icon امیر حسین شیخی.jpg
 1. شیخی

  امیرحسین
33 طراحی و ساخت کاتالیزورهای نانوحفره برای الکتروسنتز پیش ماده های شیمیایی جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری نانو نوآوری و فناوری دوم Image icon دکتر صابر علیزاده.jpg
34 شبیه سازی و اجرای شبکه های عصبی مصنوعی پرسرعت و کم مصرف جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش پژوهان و فناوران ایران مهندسی برق و کامپیوتر نوآوری و فناوری اول Image icon دکتر شقایق وحدت.jpg
 1. وحدت

  شقایق
35 ساخت جوهر نانو ذرات کالکوپیریت مورد استفاده در سلولهای خورشیدی جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش پژوهان و فناوران ایران مواد، متالورژی و انرژی های نو کاربردی سوم Image icon دکتر روح اله خسروشاهی.jpg
 1. خسروشاهی

  روح اله
36 سامانه اندازه گیری غلظت رسوب و بار عبوری در شناورهای لایروب جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش پژوهان و فناوران ایران مهندسی مکانیک کاربردی سوم Image icon دکتر نازیلا طربی.jpg
 1. طربی

  نازیلا
37 دستگاه آزمون تقیّد و پایداری پروتز زانو جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش پژوهان و فناوران ایران مهندسی مکانیک کاربردی دوم Image icon مهندس حسن نصیری خونساری.jpg
38 حسگرهای فوتوالکتروشیمیایی برای پایش برخی گونه های زیستی جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری های شیمیایی بنیادی سوم Image icon دکتر خیبر دشتیان.jpg
 1. دشتیان

  خیبر
 2. قایدی

  مهراورنگ
 3. حاجتی

  شاکر
39 ژنتیک انسانی بیمار یهای عفونی جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 خارجی فرانسه بیماریهای عفونی بنیادی - PDF icon جین-لارنت کازانوا.pdf
 1. کازانوا

  جین-کارنت
40 درمان فشار خون بالا در گذشته، حال و آینده جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 خارجی ایتالیا پزشکی بالبنی بنیادی - PDF icon جوزف مانسیا.pdf
 1. مانسیا

  جوزف

Pages