طرح ها

نمایش 21 تا 40 از 2236
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
21 اسکن خودکار کتاب جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران مکاترونیک مکاترونیک سوم PDF icon اسکن خودکار کتاب.pdf
22 نمونه آزمایشگاهی ویلچر خودکار جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران مکاترونیک مکاترونیک سوم PDF icon ویلچر خودکار.pdf
23 طراحی و ساخت موتور براشلس با بدنه کامپوزیتی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران مکاترونیک مکاترونیک دوم PDF icon موتور براشلس.pdf
24 ساخت آسیاب تولید نانو ذرات در مقیاس آزمایشگاهی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران نانو نانو سوم PDF icon ساخت آسیاب تولید نانو ذرات در مقیاس آزمایشگاهی.pdf
25 شناسایی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانش آموزی در منطقه چترود جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی علوم اجتماعی و روانشناسی سوم PDF icon شناسایی عوامل مرتبط با افت تحصیلی.pdf
26 طراحی و ساخت کلید هوشمند مجهز به سنسور های چهارگانه جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران برق و کامپیوتر برق و کامپیوتر اول PDF icon طراحی و ساخت کلید هوشمند.pdf
27 طراحی و ساخت برچسب هوشمند تشخیص فساد مواد غذایی بر پایه نانوالیاف جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی و منابع طبیعی دوم PDF icon طراحی و ساخت برچسب هوشمند تشخیص فساد مواد غذایی بر پایه نانو الیاف.pdf
28 نحوه تاثیر اصوات بر حافظه فضایی موش جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران علوم اعصاب شناختی علوم اعصاب شناختی سوم PDF icon تاثیر اصوات بر حافظه فضایی موش.pdf
29 رهیافتی بر مبانی حقوق زن در شاهنامه جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی سوم PDF icon رهیافتی بر مبانی حقوق زن.pdf
30 آجرچندمنظوره جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران عمران و معماری عمران و معماری دوم PDF icon آجر چند منظوره.pdf
31 هفت میلیارد جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران هنر هنر اول PDF icon هفت میلیارد.pdf
32 چادر مجلسی چند مدلی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران هنر هنر دوم PDF icon چادر مجلسی.pdf
33 مجموعه شعر"بت ایل" جشنواره جوان خوارزمی 22 1397 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی سوم PDF icon بت ایل.pdf
34 تحلیل محتوای موسیقی منتخب دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهربافت جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی علوم اجتماعی و روانشناسی سوم PDF icon شهر بافت.pdf
35 دستگاه کمک آموزشی نمایش سوخت رسانی خودرو جشنواره جوان خوارزمی 22 1397 دانش آموزی ایران مکانیک مکانیک سوم PDF icon دستگاه کمک آموزشی نمایش سوخت رسانی.pdf
36 فیلم برداری، آرشیو و نمایش خودکار برای موسسات آموزشی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران کامپیوتر کامپیوتر سوم PDF icon فیلمبرداری- آرشیو و نمایش خودکار.pdf
37 دستگاه تمام خودکار آزمون ته نشینی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری های شیمیایی نوآوری سوم Image icon 99.10.2711.jpg
38 ساخت ستون استخراج چرخان نامتقارن در فرآيندهاي جداسازي جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری های شیمیایی کاربردی سوم Image icon 99.10.279.jpg
39 ساخت دستگاه کنترل و مديريت بهینه سوخت موتورخانه جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران مکانیک توسعه ای سوم Image icon 99.10.2710.jpg
40 دستگاه پرداختکاری خودکار ایمپلنت های مفصل ران جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران مکانیک کاربردی سوم Image icon 99.10.278.jpg

Pages