طرح ها

نمایش 21 تا 40 از 2225
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
21 چادر مجلسی چند مدلی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران هنر هنر دوم PDF icon چادر مجلسی.pdf
22 مجموعه شعر"بت ایل" جشنواره جوان خوارزمی 22 1397 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی سوم PDF icon بت ایل.pdf
23 تحلیل محتوای موسیقی منتخب دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهربافت جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی علوم اجتماعی و روانشناسی سوم PDF icon شهر بافت.pdf
24 دستگاه کمک آموزشی نمایش سوخت رسانی خودرو جشنواره جوان خوارزمی 22 1397 دانش آموزی ایران مکانیک مکانیک سوم PDF icon دستگاه کمک آموزشی نمایش سوخت رسانی.pdf
25 فیلم برداری، آرشیو و نمایش خودکار برای موسسات آموزشی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران کامپیوتر کامپیوتر سوم PDF icon فیلمبرداری- آرشیو و نمایش خودکار.pdf
26 دستگاه تمام خودکار آزمون ته نشینی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری های شیمیایی نوآوری سوم Image icon 99.10.2711.jpg
27 ساخت ستون استخراج چرخان نامتقارن در فرآيندهاي جداسازي جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری های شیمیایی کاربردی سوم Image icon 99.10.279.jpg
28 ساخت دستگاه کنترل و مديريت بهینه سوخت موتورخانه جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران مکانیک توسعه ای سوم Image icon 99.10.2710.jpg
29 دستگاه پرداختکاری خودکار ایمپلنت های مفصل ران جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران مکانیک کاربردی سوم Image icon 99.10.278.jpg
30 تجزيه بيولوژيکي زباله هاي پلاستيکي با استفاده از لارو حشره گالريا ملونلا و شناسايي عوامل مولکولي جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران زیست و فناوری و علوم پایه پزشکی کاربردی دوم Image icon 99.10.277.jpg
31 يادگيري دانش قابل انتقال توسط فضاهاي جاي دهي جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران برق و کامپیوتر کاربردی اول Image icon 99.10.276.jpg
32 سنتز الکتروشيميايي فضا گزین سولفوناميدھا در شرايط سبز جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری های شیمیایی بنیادی سوم Image icon 99.10.275 - Copy.jpg
33 طبقه بندی فضاهای کوانتومی و تقارن های آنها جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران علوم پایه بنیادی دوم Image icon 99.10.274 - Copy.jpg
34 سيستم‌هاي پردازنده گرافيکي انرژي‌کارا جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش پژوهان و فناوران ایران بنیادی برق و کامپیوتر اول Image icon 99.10.273.jpg
35 پلتفرم تحلیل بدافزار بیت بان جشنواره بین المللی خوارزمی 33 1398 داخلی ایران برق و کامپیوتر کاربردی دوم PDF icon pelatform.pdf
36 گسترش نظام¬های عددی نامتعارف در حساب کامپیوتری جشنواره بین المللی خوارزمی 33 1398 داخلی ایران برق و کامپیوتر بنیادی سوم PDF icon jaberi.pdf
37 مدل سازی گیاهان زراعی و کاربردهای آن جشنواره بین المللی خوارزمی 33 1398 داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی بنیادی دوم PDF icon مدل سازی گیاهان زراعی.pdf
38 توسعه فناوری انرژی خورشیدی حرارتی در کشور جشنواره بین المللی خوارزمی 33 1398 داخلی ایران برگزیده ویژه برگزیده ویژه اول PDF icon yaghobi.pdf
39 طراحی زیرساخت¬ها و تولید قطعات سرامیکی کاربید سیلیسیم جشنواره بین المللی خوارزمی 33 1398 داخلی ایران برق و کامپیوتر توسعه ای سوم
40 طراحی و ساخت سیستم کنترل دور الکتروموتورهای توان بالا جشنواره بین المللی خوارزمی 33 1398 داخلی ایران برق و کامپیوتر توسعه ای سوم

Pages