طرح ها

نمایش 21 تا 40 از 2323
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
21 داستان "خواب در یک روز برفی بهار" جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش آموزی ایران ادبیات فارسی ادبیات فارسی سوم
 1. جعفری

  ارغوان
22 داستان "منِ بی من" جشنواره جوان خوارزمی 24 1397 دانش آموزی ایران ادبیات فارسی ادبیات فارسی سوم
 1. قوامی

  سبا
23 مجموعه شعر "نار" جشنواره جوان خوارزمی 24 1397 دانش آموزی ایران ادبیات فارسی ادبیات فارسی دوم
 1. دوست زاده

  امیرحسین
24 مجموعه شعر"اعتراف جاری یک رود" جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش آموزی ایران ادبیات فارسی ادبیات فارسی اول
 1. کریمیان

  فاطمه
25 دیوان شعر جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش آموزی ایران ادبیات فارسی ادبیات فارسی اول
 1. شیخی

  امیرحسین
26 طراحی و ساخت کاتالیزورهای نانوحفره برای الکتروسنتز پیش ماده های شیمیایی جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری نانو نوآوری و فناوری دوم
27 شبیه سازی و اجرای شبکه های عصبی مصنوعی پرسرعت و کم مصرف جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش پژوهان و فناوران ایران مهندسی برق و کامپیوتر نوآوری و فناوری اول
 1. وحدت

  شقایق
28 ساخت جوهر نانو ذرات کالکوپیریت مورد استفاده در سلولهای خورشیدی جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش پژوهان و فناوران ایران مواد، متالورژی و انرژی های نو کاربردی سوم
 1. خسروشاهی

  روح اله
29 سامانه اندازه گیری غلظت رسوب و بار عبوری در شناورهای لایروب جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش پژوهان و فناوران ایران مهندسی مکانیک کاربردی سوم
 1. طربی

  نازیلا
30 دستگاه آزمون تقیّد و پایداری پروتز زانو جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش پژوهان و فناوران ایران مهندسی مکانیک کاربردی دوم
31 حسگرهای فوتوالکتروشیمیایی برای پایش برخی گونه های زیستی جشنواره جوان خوارزمی 24 1401 دانش پژوهان و فناوران ایران فناوری های شیمیایی بنیادی سوم
 1. دشتیان

  خیبر
 2. قایدی

  مهراورنگ
 3. حاجتی

  شاکر
32 ژنتیک انسانی بیمار یهای عفونی جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 خارجی فرانسه بیماریهای عفونی بنیادی - PDF icon جین-لارنت کازانوا.pdf
 1. کازانوا

  جین-کارنت
33 درمان فشار خون بالا در گذشته، حال و آینده جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 خارجی ایتالیا پزشکی بالبنی بنیادی - PDF icon جوزف مانسیا.pdf
 1. مانسیا

  جوزف
34 طراحی و ساخت بستر آزمون بارگذاری فشار صوت جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران مکانیک نوآوری دوم PDF icon جواد عیسی وند.pdf
35 سامانه کنترل و نظارت برای مدیریت شبکه های توزیع انرژی جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران نرم افزار و فناوری اطلاعات توسعه ای سوم PDF icon رسول رییسی اردلی.pdf
36 طراحی و تولید دستگاه الکترو شوک قلبی جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران برق و کامپیوتر توسعه ای دوم PDF icon خلیل ترکان.pdf
37 سامانه تبادل سیگنال راه آهن جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران برق و کامپیوتر کاربردی سوم PDF icon سید محمد رضا الحسینی.pdf
38 رادار فرودگاهی تقرب جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران برق و کامپیوتر کاربردی سوم PDF icon امیر رستگاری.pdf
39 دستیابی به دانش فنی و تولید ارقام متحمل و مقاوم به بیماری جاروک لیموترش جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی کاربردی سوم PDF icon مرتضی گل محمدی.pdf
40 مصالح مرمتی میراث فرهنگی در اقلیم خشک جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران معماری و شهرسازی کاربردی دوم PDF icon پارسا پهلوان.pdf
 1. پهلوان

  پارسا

Pages