طرح ها

نمایش 101 تا 120 از 2323
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
101 طراحی و ساخت دستگاه مقابله با سرمازدگی درختان در باغهای کوچک جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی و منابع طبیعی دوم PDF icon طراحی و ساخت دستگاه مقابله با سرمازدگی درختان در باغ های کوچک.pdf
 1. سراج

  پارمیدا
 2. علی محمدی

  ریحانه
102 روزگار غریب جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران هنر هنر اول PDF icon روزگار غریب.pdf
 1. خالدی

  علیرضا
 2. صالح پور

  بردیا
103 دستگاه هوشمند صرفه جویی آب جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران مکاترونیک مکاترونیک سوم PDF icon دستگاه هوشمند صرفه جویی آب.pdf
 1. -زارع

  محمد
104 مجموعه شعر"بازگشت" جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دوم PDF icon بازگشت.pdf
105 EEG فیلتر نشده جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران علوم اعصاب شناختی علوم اعصاب شناختی سوم Image icon 48.jpg
106 مجموعه شعر"ساعت شنی را برگردان" جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دوم PDF icon ساعت شنی را برگردان.pdf
107 دستگاه تولید پوشش های نانو با کمک حباب جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران نانو نانو سوم PDF icon دستگاه تولید پوشش های نانو با کمک حباب.pdf
 1. قنبری

  زهرا
108 اسکن خودکار کتاب جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران مکاترونیک مکاترونیک سوم PDF icon اسکن خودکار کتاب.pdf
 1. ارجمندی

  امیررضا
109 نمونه آزمایشگاهی ویلچر خودکار جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران مکاترونیک مکاترونیک سوم PDF icon ویلچر خودکار.pdf
110 طراحی و ساخت موتور براشلس با بدنه کامپوزیتی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران مکاترونیک مکاترونیک دوم PDF icon موتور براشلس.pdf
 1. حسن زاده

  محمدحسین
111 ساخت آسیاب تولید نانو ذرات در مقیاس آزمایشگاهی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران نانو نانو سوم PDF icon ساخت آسیاب تولید نانو ذرات در مقیاس آزمایشگاهی.pdf
 1. بزرگمهر

  مهیار
 2. -دانش

  شروین
112 شناسایی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانش آموزی در منطقه چترود جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی علوم اجتماعی و روانشناسی سوم PDF icon شناسایی عوامل مرتبط با افت تحصیلی.pdf
113 طراحی و ساخت کلید هوشمند مجهز به سنسور های چهارگانه جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران برق و کامپیوتر برق و کامپیوتر اول PDF icon طراحی و ساخت کلید هوشمند.pdf
114 طراحی و ساخت برچسب هوشمند تشخیص فساد مواد غذایی بر پایه نانوالیاف جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی و منابع طبیعی دوم PDF icon طراحی و ساخت برچسب هوشمند تشخیص فساد مواد غذایی بر پایه نانو الیاف.pdf
 1. اظهری

  فاطمه
115 نحوه تاثیر اصوات بر حافظه فضایی موش جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران علوم اعصاب شناختی علوم اعصاب شناختی سوم PDF icon تاثیر اصوات بر حافظه فضایی موش.pdf
 1. قویدل

  امیرحسین
 2. واقف

  مهدی
116 رهیافتی بر مبانی حقوق زن در شاهنامه جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی سوم PDF icon رهیافتی بر مبانی حقوق زن.pdf
117 آجرچندمنظوره جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران عمران و معماری عمران و معماری دوم PDF icon آجر چند منظوره.pdf
 1. -شفیعی

  مهدی
 2. -جعفری

  عرفان
118 هفت میلیارد جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران هنر هنر اول PDF icon هفت میلیارد.pdf
 1. چاوشی ونی

  سیدحسین
119 چادر مجلسی چند مدلی جشنواره جوان خوارزمی 22 1399 دانش آموزی ایران هنر هنر دوم PDF icon چادر مجلسی.pdf
120 مجموعه شعر"بت ایل" جشنواره جوان خوارزمی 22 1397 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی سوم PDF icon بت ایل.pdf

Pages