طرح ها

نمایش 101 تا 120 از 2146
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
101 طراحی و ساخت مونوکوپتر کنترل‌پذیر جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران هوافضا پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 15-j- 30.pdf
102 مکانیزم مفصلی چهار درجه آزادی برای کاربردهای صنعتی جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکاترونیک پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 15-j- 29.pdf
103 واحد ناوبری اینرسی ترکیبی مستقل از جایرو جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکاترونیک پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 15-j- 28.pdf
104 بستر آزمایشگاهی تست احتراق در محفظه‌های میکرو و مزو جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکانیک پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 15-j- 25.pdf
105 تلفن همراه امن بومی جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 15-j- 24.pdf
106 توسعه فناوری میکروسیالاتی در ساخت نانوذرات پلیمری جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران فناوری نانو پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 15-j- 39.pdf
107 مطالعه سینتیکی و الکتروشیمیایی مشتقات یورازول در حضور و غیاب برخی نوکلئوفیلها جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران صنایع شیمیایی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 15-j- 38.pdf
108 بررسی اثرات بیش بیانی miR-326 بر فعالیت مسیر پیام رسانی Hedgehog والقای آپایتوز در سلول های بنیادی لوکمی میلوئیدی CD34 جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 15-j- 37.pdf
109 بهینه نمودن ذخیره‌ی گاز متان در چارچوب‌های فلز آلی نانو متخلخل آنیونی با استفاده از فرایند پساسنتزی تعویض کاتیون جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 15-j- 27.pdf
110 پمپ جدید انژکتور فشار قوی دیزل با توان مصرفی کم جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران مکانیک اختراع اول PDF icon 14-j- 46.pdf
111 آنژیوکت هشدار دهنده برای جلوگیری از خطای تزریق داخل شریانی جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی ابتکار سوم PDF icon 14-j- 45.pdf
112 سامانه تبدیل دور هیدرولیکی جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران مکاترونیک ابتکار سوم PDF icon 14-j- 44.pdf
113 تریلر سواری کش دو کاره برای حمل خودرو و بار سنگین کفی جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران مکانیک ابتکار سوم PDF icon 14-j- 43.pdf
114 چاپگر دفاتر اسناد رسمی جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر ابتکار سوم PDF icon 14-j- 42.pdf
115 تصویرسازی هفت‌خان رستم جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران هنر ابتکار دوم PDF icon 14-j- 41.pdf
116 ماشین دانه کار در سینی نشا جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران کشاورزی و منابع طبیعی ابتکار دوم PDF icon 14-j- 40.pdf
117 طراحی و ساخت سر مته ویژه برای دیوارهای آجری جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران عمران ابتکار دوم PDF icon 14-j- 39.pdf
118 طراحی بال هواپیمای فوق سبک با مکانیزم ایرفویل متغیر جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران هوافضا ابتکار دوم PDF icon 14-j- 38.pdf
119 ارتقاء عمر چرخ قطار با استفاده از بهینه سازی پارامترهای تعمیری جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران مکانیک پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 14-j- 37.pdf
120 طراحی دستگاه بارگیری مکانیزه کشتی جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران مکانيک پژوهش‌های توسعه‌ای اول PDF icon 14-j- 36.pdf

Pages