دستگاه آموزشی آسانسور

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
24
سال: 
1401
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و الکترونیک
ماهیت: 
برق و الکترونیک
رتبه: 
دوم
برگزیده(ها): 

تقی پور

فارسی
نام: 
مجتبی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خراسان شمالی- اسفراین
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Mojtaba
Last Name: 
Taghipour
Gender: 
M

آقایی

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خراسان شمالی- اسفراین
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Aghaei
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
24
Year: 
2022
Section: 
Youth
Country: 
Iran
Field: 
Electricity and electronics
Category: 
Electricity and electronics
Rank: 
second
Researcher(s): 

آقایی

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خراسان شمالی- اسفراین
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Aghaei
Gender: 
M

تقی پور

فارسی
نام: 
مجتبی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خراسان شمالی- اسفراین
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Mojtaba
Last Name: 
Taghipour
Gender: 
M