نرم افزاری برای محافظت از سلامت چشم ها هنگام استفاده از رایانه

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
24
سال: 
1401
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هوش مصنوعی
ماهیت: 
هوش مصنوعی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

دمیرچی

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Demirchi
Gender: 
F

نجف لو

فارسی
نام: 
پریناز
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Parinaz
Last Name: 
Najaflou
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
24
Year: 
2022
Section: 
Youth
Country: 
Iran
Field: 
Artificial Intelligence
Category: 
Artificial Intelligence
Rank: 
third
Researcher(s): 

نجف لو

فارسی
نام: 
پریناز
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Parinaz
Last Name: 
Najaflou
Gender: 
F

دمیرچی

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Demirchi
Gender: 
F