استفاده از شبیه سازی دیجیتالی برگفته از پدیده های طبیعی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
24
سال: 
1401
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فیزیک و نجوم
ماهیت: 
فیزیک و نجوم
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

خیراندیش

فارسی
نام: 
زهرا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Zahra
Last Name: 
Kheirandish
Gender: 
F

کاظمی

فارسی
نام: 
کیمیا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Kimia
Last Name: 
Kazemi
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
24
Year: 
2022
Section: 
Youth
Country: 
Iran
Field: 
Physics and Astronomy
Category: 
Physics and Astronomy
Rank: 
Third
Researcher(s): 

خیراندیش

فارسی
نام: 
زهرا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Zahra
Last Name: 
Kheirandish
Gender: 
F

کاظمی

فارسی
نام: 
کیمیا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Kimia
Last Name: 
Kazemi
Gender: 
F