بایو سنتز نانو ذرات نقره و استفاده از آن برای تشخیص گاز H2S

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
24
سال: 
1401
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فناوری نانو
ماهیت: 
فناوری نانو
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

صوری

فارسی
نام: 
نیکا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Nika
Last Name: 
Soori
Gender: 
F

عباس زاده

فارسی
نام: 
مائده
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Maedeh
Last Name: 
Abaszadeh
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
24
Year: 
2022
Section: 
Youth
Country: 
Iran
Field: 
Nanotechnology
Category: 
Nanotechnology
Rank: 
third
Researcher(s): 

صوری

فارسی
نام: 
نیکا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Nika
Last Name: 
Soori
Gender: 
F

عباس زاده

فارسی
نام: 
مائده
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Maedeh
Last Name: 
Abaszadeh
Gender: 
F