طرح ها

نمایش 141 تا 160 از 2147
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
141 تعادل و حرکت همه جهته با الگوی گامهای پویا در سیستم‌های دو پا جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران مکاترونیک ابتکار دوم PDF icon 13-j- 40.pdf
142 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری تراوایی و تخلخل در سنگ جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 13-j- 39.pdf
143 دستگاه کامپیوتری برش یونولیت برای ساخت قالب کامپوزیتی بال و بدنه هواپیماهای سبک جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران هوافضا پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 13-j- 38.pdf
144 طراحی و ساخت دستگاه برش فوم جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران هوافضا پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 13-j- 37.pdf
145 سیکل طراحی هواپیماهای بدون سرنشین ریز پرنده ها MAV جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران هوافشا پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 13-j- 36.pdf
146 ریمالتی پلکسر سیگنالهای تلویزیونی دیجیتال جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 13-j- 35.pdf
147 کمک مصحح مکانیزه نسخه چاپی قرآن کریم از طریق پردازش تصویر جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 13-j- 34.pdf
148 دستگاه ماموالاستوگرام (دستگاه توده یاب لامسه‌ای نمونه آزمایشگاهی تشخیص سرطان سینه) جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران مکاترونیک پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 13-j- 33.pdf
149 روش تولید بیو فیلم های خوراکی از کفیران جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 13-j- 32.pdf
150 موتور ضربه‌ای دتونیشن جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران هوافضا پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 13-j- 31.pdf
151 شبیه سازی و آزمایش خواص فولادهای دوفازی در ابعاد میکرو و نانو جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران مواد، متالورژی و انرژی های نو پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 13-j- 30.pdf
152 جداسازی تک یاخته Besnoitia caprae و کشت آن در شرایط in vivo و in vitro جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 13-j- 29.pdf
153 افزایش فعالیت کاتالیست‌های زیگلر ناتا توسط پروموتورهای ارگانوهالیدی جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران صنایع شیمیایی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 13-j- 28.pdf
154 ترانزیستور‌ دو قطبی سیلیکن کارباید برای الکترونیک قدرت جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 13-j- 27.pdf
155 بررسی و تحلیل بارگذاری آنتن‌های دوقطبی سیمی و میکرو استیریپی با فرامواد جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 13-j- 26.pdf
156 سنتز و کاربرد ترکیبات N- هالو به عنوان معرف و کاتالیست‌های اسیدی هتروژن در سنتز ترکیبات آلی جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران صنایع شیمیایی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 13-j- 25.pdf
157 طراحی و پیاده سازی سیستم خلبان خودکار برای بالگردهای بدون سرنشین جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش پژوهان ایران هوافضا ابتکار اول Image icon 12-j-44.jpg
158 عمود پرواز قائم جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش پژوهان ایران هوافضا اختراع و نوآوری اول Image icon 12-j-43.jpg
159 سیستم نرم افزاری استخراج و ارسال موقعیت مکانی تلفن همراه جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر پژوهش‌های توسعه‌ای سوم Image icon 12-j-42.jpg
160 تیلر چهارچرخ چند منظوره جهت عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی در زمین‌های دیم و آبی جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش پژوهان ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های توسعه‌ای سوم Image icon 12-j-41.jpg

Pages