طرح ها

نمایش 141 تا 160 از 2236
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
141 ساخت و کنترل ربات پوشیدنی کمک توانبخشی دست بر پایه سیگنال‌های عضلانی جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش پژوهان ایران مکانیک پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 18-j-17.pdf
142 ارتقای استحکام فولاد دوفاز با شکل پذیری بالا جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش پژوهان ایران متالورژی و مواد پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 18-j-16.pdf
143 ترمیم ضایعه شدید استخوانی بصورت درون تنی با استفاده از نانوالیاف و سلول‌های بنیادی جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش پژوهان ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 18-j-15.pdf
144 معماری نهایی برای سامانه‌های ذخیره‌سازی جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش پژوهان ایران مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 18-j-14.pdf
145 سنتز هدفمند نانو کاتالیزورهای جدید و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلی جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش پژوهان ایران فناوری نانو پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 18-j-13.pdf
146 بکارگیری سلولز به عنوان بستری سبز برای کاتالیزورها جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش پژوهان ایران محیط زیست پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 18-j-12.pdf
147 میدان‌های پیمانه‌ای و کیهان‌شناسی عالم اولیه جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش پژوهان ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 18-j-11.pdf
148 ساخت کاتالیست نانوساختار اکسید آهن برای واکنش انتقال آب-گاز دمای بالا جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش پژوهان ایران فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 18-j-10.pdf
149 دستگاه پایش و هشدار خطوط توزیع جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر ابتکار سوم PDF icon 17-j- 20.pdf
150 توربو کاتالیزور مشعل گازی جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش پژوهان ایران مکانیک ابتکار سوم PDF icon 17-j- 19.pdf
151 فروشویی زیستی زباله‌های الکترونیکی با استفاده از دو نوع باکتری جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش پژوهان ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی ابتکار دوم PDF icon 17-j- 18.pdf Bioleaching; Electronic waste; Response surface methodology; Acidithiobacillus ferrooxidans; Bacillus megaterium
152 غنی سازی بر پایه گرانش میکروجلبک های تولید کننده نشاسته و لیپید در محیط کشت مختلط جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش پژوهان ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی ابتکار دوم PDF icon 17-j- 17.pdf
153 دستگاه سنجش فشردگی خاک جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش پژوهان ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 17-j- 16.pdf
154 توسعه نرم افزار معادل سازی دینامیکی شبکه‌های توزیع فعال جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 17-j- 15.pdf
155 طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی آنتن آرایه بازتابی باند Ku با پوشش کانتوری بر روی ایران برای ماهواره در مدار GEO جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 17-j- 14.pdf
156 طراحی و ساخت توربین هوایی جریان محیطی جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش پژوهان ایران هوافضا پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 17-j- 13.pdf
157 طراحی و ساخت انژکتورهای اسلینگر و بستر آزمون مشعل شعله مسطح جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش پژوهان ایران مکانیک پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 17-j- 12.pdf
158 سنتز کاتالیزورهای ارگانوسیلیکاهای مزو حفره متناوب جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش پژوهان ایران فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 17-j- 11.pdf
159 سنتز کاتالیزگرهای ناهمگن نانوکامپوزیتی مغناطیسی حاوی مایعات یونی برای انجام واکنش‌های آلی جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش پژوهان ایران فناوری های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 17-j- 10.pdf
160 طراحی و سنتز حسگرهای آزو- آزومتینی برای ردیابی یون فلوئور جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش پژوهان ایران فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 17-j- 9.pdf

Pages