طرح ها

نمایش 141 تا 160 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
141 مجموعه تقویت کننده پهن باند در فرکانس(30 مگاهرتز تا 3 گیگاهرتز)با توان حداکثر 1Kw جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 15-j- 31.pdf
142 طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری پروفایل باریکه جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های توسعه‌ای اول PDF icon 15-j- 26.pdf
143 طراحی و ساخت تست - ‌ریگ کمپرسورهای محوری جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکانيک پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 15-j- 42.pdf
144 آنتن آرایه بازتابی مایکرو استریپی با تغذیه آفست درباند ku جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 15-j- 40.pdf
145 دستگاه لزجت یاب تطبیقی بتن خود تراکم در کارگاههای عمرانی جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران عمران پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 15-j- 41.pdf
146 طراحی و ساخت مونوکوپتر کنترل‌پذیر جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران هوافضا پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 15-j- 30.pdf
147 مکانیزم مفصلی چهار درجه آزادی برای کاربردهای صنعتی جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکاترونیک پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 15-j- 29.pdf
148 واحد ناوبری اینرسی ترکیبی مستقل از جایرو جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکاترونیک پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 15-j- 28.pdf
149 بستر آزمایشگاهی تست احتراق در محفظه‌های میکرو و مزو جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مکانیک پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 15-j- 25.pdf
150 تلفن همراه امن بومی جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 15-j- 24.pdf
151 توسعه فناوری میکروسیالاتی در ساخت نانوذرات پلیمری جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران فناوری نانو پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 15-j- 39.pdf
152 مطالعه سینتیکی و الکتروشیمیایی مشتقات یورازول در حضور و غیاب برخی نوکلئوفیلها جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران صنایع شیمیایی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 15-j- 38.pdf
153 بررسی اثرات بیش بیانی miR-326 بر فعالیت مسیر پیام رسانی Hedgehog والقای آپایتوز در سلول های بنیادی لوکمی میلوئیدی CD34 جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 15-j- 37.pdf
154 بهینه نمودن ذخیره‌ی گاز متان در چارچوب‌های فلز آلی نانو متخلخل آنیونی با استفاده از فرایند پساسنتزی تعویض کاتیون جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 15-j- 27.pdf
155 پمپ جدید انژکتور فشار قوی دیزل با توان مصرفی کم جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران مکانیک اختراع اول PDF icon 14-j- 46.pdf
156 آنژیوکت هشدار دهنده برای جلوگیری از خطای تزریق داخل شریانی جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی ابتکار سوم PDF icon 14-j- 45.pdf
157 سامانه تبدیل دور هیدرولیکی جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران مکاترونیک ابتکار سوم PDF icon 14-j- 44.pdf
158 تریلر سواری کش دو کاره برای حمل خودرو و بار سنگین کفی جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران مکانیک ابتکار سوم PDF icon 14-j- 43.pdf
159 چاپگر دفاتر اسناد رسمی جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر ابتکار سوم PDF icon 14-j- 42.pdf
160 تصویرسازی هفت‌خان رستم جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران هنر ابتکار دوم PDF icon 14-j- 41.pdf

Pages