سامانه بررسی امنیت شبکه تلفن همراه

Mobile Networks Security Assessment System
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
35
سال: 
1400
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
نرم افزار و فناوری اطلاعات
ماهیت: 
کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کشاورز

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Keshavarz
Gender: 
F

موسسه رایاسامانه های امن پارسا شریف

فارسی
نام: 
-
جنسیت: 
حقوقی
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Parsa Sharif Research Centre
Last Name: 
-
Gender: 
Organization
همکاران: 
حسن مختاری سنگچی، سجاد پورمحسنی، سید محسن راه چمنی، حسین امینی و سمیه پیشه ور
English
Award: 
International-KIA
Session: 
35
Year: 
2022
Country: 
Iran
Field: 
Software & Information Technology
Category: 
Applied
Rank: 
second
Researcher(s): 

کشاورز

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Keshavarz
Gender: 
F
Collaborators: 
Hassan Mokhtari Sangchi, Seyed Mohsen Rahchamani, Hossein Amini, Sajad Pourmohseni, Somaye Pishevar