مصالح مرمتی میراث فرهنگی در اقلیم خشک

Materials Used for the Conservation of Cultural Heritage in Dry Climates
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
35
سال: 
1400
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
معماری و شهرسازی
ماهیت: 
کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

پهلوان

فارسی
نام: 
پارسا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Parsa
Last Name: 
Pahlavan
Gender: 
M
همکاران: 
دانشگاه فردوسی مشهد، معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، دانشگاه بولونیا ایتالیا و پایگاه میراث جهانی تخت جمشید
English
Award: 
International-KIA
Session: 
35
Year: 
2022
Country: 
Iran
Category: 
Applied
Rank: 
second
Eng part: 
Researcher(s): 

پهلوان

فارسی
نام: 
پارسا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Parsa
Last Name: 
Pahlavan
Gender: 
M
Collaborators: 
Ferdowsi University of Mashhad - The Vice Presidency for Science and Technology - Research Institute of Cultural Heritage & Tourism - University of Bologna - Persepolis World Heritage Site