گل محمدی

فارسی
نام: 
مرتضی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
رامسر
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Morteza
Last Name: 
Gol mohammadi
Gender: 
M