طراحی پاویون با الهام از لاک لاک پشت

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
23
سال: 
1400
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
عمران و معماری
ماهیت: 
عمران و معماری
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

خیرخواه

فارسی
نام: 
فائزه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
ریاضی و فیزیک
English
Name: 
Faezeh
Last Name: 
Kheirkhah
Gender: 
F

موسوی تقی آبادی

فارسی
نام: 
آنیتا سادات
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
ریاضی و فیزیک
English
Name: 
Anita Saadat
Last Name: 
Mousavi Taghi Abadi
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
23
Year: 
2021
Rank: 
second
Researcher(s): 

خیرخواه

فارسی
نام: 
فائزه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
ریاضی و فیزیک
English
Name: 
Faezeh
Last Name: 
Kheirkhah
Gender: 
F

موسوی تقی آبادی

فارسی
نام: 
آنیتا سادات
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
ریاضی و فیزیک
English
Name: 
Anita Saadat
Last Name: 
Mousavi Taghi Abadi
Gender: 
F