احمد

فارسی
نام: 
آیت
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
هرمزگان- کیش
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Ayat
Last Name: 
Ahmad
Gender: 
M