درمان فشار خون بالا در گذشته، حال و آینده

Treatment of Hypertension: Past, Present and Future
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
35
سال: 
1400
بخش رقابت: 
خارجی
کشور: 
ایتالیا
زمینه علمی: 
پزشکی بالبنی
ماهیت: 
بنیادی
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مانسیا

فارسی
نام: 
جوزف
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
Milano
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
پزشکی
گرایش: 
پزشکی بالینی
English
Name: 
Giuseppe
Last Name: 
Mancia
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
35
Year: 
2022
Section: 
Foreign
Country: 
Italy
Field: 
Medicine
Category: 
Fundamental
Rank: 
-
Researcher(s): 

مانسیا

فارسی
نام: 
جوزف
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
Milano
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
پزشکی
گرایش: 
پزشکی بالینی
English
Name: 
Giuseppe
Last Name: 
Mancia
Gender: 
M