سامانه اندازه گیری غلظت رسوب و بار عبوری در شناورهای لایروب

Measurement system of sediment concentration and passing load in dredging ships
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
24
سال: 
1401
بخش رقابت: 
دانش پژوهان و فناوران
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مهندسی مکانیک
ماهیت: 
کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

طربی

فارسی
نام: 
نازیلا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرج
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک بیوسیستم
گرایش: 
طراحی و ساخت
English
Name: 
Nazila
Last Name: 
Tarabi
Gender: 
F

موسی زاده

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
بیوسیستم
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Mossazadeh
Gender: 
M

تقی زاده طامه

فارسی
نام: 
جلیل
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
20
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
بیوسیستم
English
Name: 
Jalil
Last Name: 
Taghizadeh Tameh
Gender: 
M
همکاران: 
حسین موسی زاده- جلیل تقی زاده طامه
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
24
Year: 
2022
Section: 
Youth
Country: 
Iran
Field: 
Mechanical engineering
Category: 
applied categories
Rank: 
Third
Researcher(s): 

تقی زاده طامه

فارسی
نام: 
جلیل
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
20
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
بیوسیستم
English
Name: 
Jalil
Last Name: 
Taghizadeh Tameh
Gender: 
M

موسی زاده

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
بیوسیستم
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Mossazadeh
Gender: 
M

طربی

فارسی
نام: 
نازیلا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرج
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک بیوسیستم
گرایش: 
طراحی و ساخت
English
Name: 
Nazila
Last Name: 
Tarabi
Gender: 
F