الدفاع

فارسی
نام: 
علی ابن عبدالله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
ریاض
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
علوم ریاضی
گرایش: 
تاریخ علم در اسلام
English
Name: 
Ali A.
Last Name: 
Al-Daffa
Gender: 
M