گسترش نظام¬های عددی نامتعارف در حساب کامپیوتری

فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
33
سال: 
1398
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

جابری پور

فارسی
نام: 
قاسم
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
ghasem
Last Name: 
jaber pour
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
33
Year: 
2019
Country: 
iran