دستگاه تولید کشک سنتی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سلیمانی دختک

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان

بهزادی

فارسی
نام: 
امیرحسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان