کشف و ایجاد سیستم های با قابلیت فوق ترشوندگی، از درک بنیادی تا کاربردهای نوآورانه

Discovering and establishing super-wettability system: from fundamental understanding to innovative applications
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
34
سال: 
1399
بخش رقابت: 
خارجی
کشور: 
چین
زمینه علمی: 
فناوری های شیمیایی
ماهیت: 
فناوری های شیمیایی
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

Jiang

فارسی
نام: 
Prof. Lei
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Prof. Lei
Last Name: 
Jiang
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
34
Year: 
2021
Country: 
china
Field: 
Chemical Technologies