طراحی زیرساخت¬ها و تولید قطعات سرامیکی کاربید سیلیسیم

Research and Production of Special Ceramics (Silicon Carbide)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
33
سال: 
1398
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
توسعه ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

احسانی قمیشلویی

فارسی
نام: 
ناصر
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
naser
Last Name: 
ehsanni ghamishloie
Gender: 
M
همکاران: 
دکتر ناصر احسانی قمیشلویی حمیدرضا بهاروندی محمود احمد زاده داود عالی¬پور
English
Award: 
International-KIA
Session: 
33
Year: 
2020
Country: 
iran
Field: 
Materials, Metallurgy and New Energies
Category: 
Research & Development
Rank: 
third
Collaborators: 
Hamid Reza Baharvandi, Mahmoud Ahmadzadeh, Davood Alipour