کنکاش (سامانه نظارت و تحلیل شبکه های مخابراتی)

CANKASH Solution (Telecom Network Performance Monitoring System)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
33
سال: 
1398
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

الیاسی

فارسی
نام: 
مرتضی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
48
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
morteza
Last Name: 
elyasi
Gender: 
M

شاه حسینی

فارسی
نام: 
امیر
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
12
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
amir
Last Name: 
shah hosseini
Gender: 
M

مومن

فارسی
نام: 
سعید
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
9
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
saied
Last Name: 
momen
Gender: 
M

کاظم زاده

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
9
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
reza
Last Name: 
kazem zadeh
Gender: 
M

فرهادی

فارسی
نام: 
سعید
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
4
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
said
Last Name: 
farhadi
Gender: 
M

استادی

فارسی
نام: 
ابوذر
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
4
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
abozar
Last Name: 
ostadi
Gender: 
M

موسی زاده

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
3
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
ali
Last Name: 
mosazadeh
Gender: 
M

نوبهاری

فارسی
نام: 
شکوفه
جنسیت: 
زن
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
3
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
shokofeh
Last Name: 
nobahari
Gender: 
F

یوسف بیگی

فارسی
نام: 
طه
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
2
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
taha
Last Name: 
yousefi
Gender: 
M
همکاران: 
دکتر مرتضی الیاسی امیر شاه حسینی سعید مومن رضا کاظم زاده سعید فرهادی ابوذر استادی علی موسی زاده شکوفه نوبهاری محمد صالحی علی سلیمانی اکبر فلاح طه یوسف بیگی
English
Award: 
International-KIA
Session: 
33
Year: 
2020
Country: 
iran
Field: 
Electronics & Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
third
Eng part: