الیاسی

فارسی
نام: 
مرتضی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
48
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
morteza
Last Name: 
elyasi
Gender: 
M