سنتز مواد اولیه رادیو داروهای پپتیدی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
33
سال: 
1398
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فناوری های شیمیایی
ماهیت: 
کاربردی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بلالایی

فارسی
نام: 
سعید
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
karim
Last Name: 
balalaie
Gender: 
M

گل محمدی

فارسی
نام: 
فرهاد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
10
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
farhad
Last Name: 
golmohamadi
Gender: 
M

نیکبخت

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
10
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
ali
Last Name: 
nikbakht
Gender: 
M

بیگدلی

فارسی
نام: 
زهرا
جنسیت: 
زن
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
10
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
zahra
Last Name: 
bigdeli
Gender: 
F

نواری

فارسی
نام: 
راضیه
جنسیت: 
زن
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
raziyeh
Last Name: 
navari
Gender: 
F

صحبتی

فارسی
نام: 
حمید رضا
جنسیت: 
زن
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
hamidreza
Last Name: 
sohbati
Gender: 
M
همکاران: 
فرهاد گل محمدی -علی نیکبخت- زهرا بیگدلی -راضیه نواری -حمید رضا صحبتی
English
Award: 
International-KIA
Session: 
33
Year: 
2019
Country: 
iran
Field: 
chemical
Rank: 
first