گل محمدی

فارسی
نام: 
فرهاد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
10
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
farhad
Last Name: 
golmohamadi
Gender: 
M