خواص محلول ساختمان و تشکیل ترکیب‌های پلیمرهای قابل حمل و تورم در آب

Solution properties, structure and complex formation of water soluble and water swelling polymers
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
10
سال: 
1375
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
قزاقستان
زمینه علمی: 
فناوری‌های شیمیایی
ماهیت: 
برگزیده
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بکتارف

فارسی
نام: 
یسان آبیکنوویچ
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
آلماتی
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی
گرایش: 
پلیمر
English
Name: 
Esen Abikenovich
Last Name: 
Bekturov
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
10
Year: 
1997
Section: 
Foreign
Country: 
Kazakhstan
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Winner
Rank: 
First
Researcher(s): 

بکتارف

فارسی
نام: 
یسان آبیکنوویچ
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
آلماتی
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی
گرایش: 
پلیمر
English
Name: 
Esen Abikenovich
Last Name: 
Bekturov
Gender: 
M