ساخت الکترود ترکیبی pH از نوع غشا سرامیکی

Design Ceramic of the Membrane pH Combination Electrodes
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
23
سال: 
1400
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فناوریهای شیمیایی
ماهیت: 
کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اشکانی رضابیگلو

فارسی
نام: 
معین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
آذربایجان شرقی-تبریز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
فیزیک
English
Name: 
Moein
Last Name: 
Ashkani Reza Beyglu
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
23
Year: 
2020
Country: 
Iran
Field: 
chemistry
Category: 
Applied
Rank: 
second
Researcher(s): 

اشکانی رضابیگلو

فارسی
نام: 
معین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
آذربایجان شرقی-تبریز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
فیزیک
English
Name: 
Moein
Last Name: 
Ashkani Reza Beyglu
Gender: 
M