برگزیدگان

نمایش 141 تا 160 از 3038
ردیف کد برگزیده نام نام خانوادگیsort descending جنسیت کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح کشور
141 2449 طاهره آقا محمدی زن 736 تولید سدیم کربوکسی متیل سلولز CMC جشنواره بین المللی خوارزمی 11 ایران
142 4182 اهورا آقابابایی زن 2086 دستیار پلیت 96خانه جشنواره جوان خوارزمی 19 ایران
143 4097 حمید آقابراری مرد 2021 وسیله انتقال نور خورشیدی به گلخانه زیرزمینی جشنواره جوان خوارزمی 17 ایران
144 2683 حسین آقابزرگ مرد 964 تهیه، شناسایی، تعیین ساختار بلوری و بررسی فاز محلول ترکیب‌های انتقال پروتون و کمپلکس‌های فلزی آنها جشنواره بین المللی خوارزمی 19 ایران
145 4053 مبین آقاجانی مرد 1993 نمونه آزمایشگاهی تبخیر سرد بنزین جشنواره جوان خوارزمی 16 ایران
146 4054 زهرا آقاجانی زن 1993 نمونه آزمایشگاهی تبخیر سرد بنزین جشنواره جوان خوارزمی 16 ایران
147 4612 علی آقاجانی مرد 294 تولید چسب های مورد استفاده در چسباندن شیشه‌های جلو و عقب اتومبیل جشنواره جوان خوارزمی 12 ایران
148 3729 رضا آقاجانی مبارکه مرد 1784 دستگاه تقسیم اتوماتیک جشنواره جوان خوارزمی 11 ایران
149 4784 علی آقارسولی مرد 405 تقویت کننده ماکروویو 2.5 تا 6 گیگاهرتز 150 وات جشنواره جوان خوارزمی 18 ایران
150 5064 شهرام آقایی مرد 5056 دستگاه تمام خودکار آزمون ته نشینی جشنواره جوان خوارزمی 22 ایران
151 5322 حسین آقایی مرد 5361 دستگاه آموزشی آسانسور جشنواره جوان خوارزمی 24 ایران
152 3879 محمد آل مراد مرد 1870 دستگاه سورتینگ کشمش جشنواره جوان خوارزمی 13 ایران
153 2916 محمد علی آموزگار مرد 1187 مطالعه منابع زیستی میکروارگانیسم‌های هالوفیل ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 29 ایران
154 4315 فرهود آهنی مرد 57 میکرو ربات 2 جشنواره جوان خوارزمی 3 ایران
155 3885 سیده نسترن آهوقلندری زن 1875 قفس مخصوص گرفتن بچه درختی زنبور عسل جشنواره جوان خوارزمی 13 ایران
156 3557 مرضیه آژنگ زن 1670 عناصر تصویری در حجاری ، گچ‌بری و نقاشی‌های قلعه چالشتر جشنواره جوان خوارزمی 8 ایران
157 2895 محمدرضا آی مرد 1166 طراحی و ساخت سامانه پزشکی گاما برای جراحی غدد لنفاوی جشنواره بین المللی خوارزمی 27 ایران
158 3411 یاسر آیین مرد 1577 فردا از آن ماست جشنواره جوان خوارزمی 6 ایران
159 2149 تقی ابتکار مرد 452 کاربرد سوختهای گازی در وسایل نقلیه جشنواره بین المللی خوارزمی 1 ایران
160 2354 حسین ابراهیم زاده مرد 648 بررسی کمی و کیفی رنگیزه ها در گونه های مختلف زعفران و در کشت سلولهای جدا شده جشنواره بین المللی خوارزمی 9 ایران

Pages