برگزیدگان

نمایش 141 تا 160 از 2865
ردیف کد برگزیده نام نام خانوادگیsort descending جنسیت کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح
141 3557 مرضیه آژنگ زن 1670 عناصر تصویری در حجاری ، گچ‌بری و نقاشی‌های قلعه چالشتر جشنواره جوان خوارزمی 8
142 2895 محمدرضا آی مرد 1166 طراحی و ساخت سامانه پزشکی گاما برای جراحی غدد لنفاوی جشنواره بین المللی خوارزمی 27
143 3411 یاسر آیین مرد 1577 فردا از آن ماست جشنواره جوان خوارزمی 6
144 2149 تقی ابتکار مرد 452 کاربرد سوختهای گازی در وسایل نقلیه جشنواره بین المللی خوارزمی 1
145 2354 حسین ابراهیم زاده مرد 648 بررسی کمی و کیفی رنگیزه ها در گونه های مختلف زعفران و در کشت سلولهای جدا شده جشنواره بین المللی خوارزمی 9
146 5078 سینا ابراهیم زاده مرد 5109 طراحی و ساخت کلید هوشمند مجهز به سنسور های چهارگانه جشنواره جوان خوارزمی 22
147 3610 حامد ابراهیم پوردخانی مرد 1703 دستیار تلفن همراه نابینایان جشنواره جوان خوارزمی 9
148 3335 بهاره ابراهیمی زن 1536 پمپ سرنگ جشنواره جوان خوارزمی 5
149 3246 ملیحه ابراهیمی زن 1482 آشنایی با نظریه گره‌ها جشنواره جوان خوارزمی 3
150 3986 محمدحسین ابراهیمی مرد 1947 نرم افزار آواسنج جشنواره جوان خوارزمی 15
151 2899 محمد مجید ابراهیمی مرد 1170 تولید واکسن زنده اینترمدییت بیماری بورس عفونی (گامبورو) جشنواره بین المللی خوارزمی 27
152 4148 عباس ابراهیمی مرد 2061 کیت شیمیایی برای تشخیص عسل طبیعی از عسل صنعتی جشنواره جوان خوارزمی 18
153 4715 احسان ابراهیمی بسابی مرد 358 طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری پروفایل باریکه جشنواره جوان خوارزمی 15
154 3305 مصطفی ابرزاده بایرامی مرد 1517 کاوش گر چند منظوره جشنواره جوان خوارزمی 5
155 3651 رمضانعلی ابری مرد 1730 مجموعه شعر: سایه ماه جشنواره جوان خوارزمی 9
156 2721 کارن ابری نیا مرد 1002 طراحی و ساخت خودروی خورشیدی تک سرنشین جشنواره بین المللی خوارزمی 20
157 3088 حسن ابوالانین مرد 1356 تاثیر ایزومرهای نوری در تجزیه داروها جشنواره بین المللی خوارزمی 21
158 3506 شایان ابوالحسنی مرد 1635 کف‌پوش تولید برق جشنواره جوان خوارزمی 7
159 3997 مجتبی ابوالحسنی جوشانی مرد 1956 واکسیناتور خودکار دام جشنواره جوان خوارزمی 15
160 3071 محمد ابوالمعاطی مرد 1339 روش قدرتمند برای مدل سازی غیر خطی های موجود در سیستم‌ها و مدارهای الکترونیکی آنالوگ جشنواره بین المللی خوارزمی 19

Pages