قفس مخصوص گرفتن بچه درختی زنبور عسل

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
13
سال: 
1390
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

آهوقلندری

فارسی
نام: 
سیده نسترن
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
خرم‌آباد