برگزیدگان

نمایش 181 تا 200 از 3118
ردیف کد برگزیده نام نام خانوادگیsort descending جنسیت کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح کشور
181 4164 سیامك اتفاق مرد 2072 بررسی نظریه‌ی بسته بودن روابط اجتماعی جشنواره جوان خوارزمی 18 ایران
182 4684 مرضیه اتفاقی داریان زن 340 تصویرسازی هفت‌خان رستم جشنواره جوان خوارزمی 14 ایران
183 3443 فرزانه اتقایی زن 1596 بررسی نحوه عملکرد مدیریت بحران در زلزله جشنواره جوان خوارزمی 6 ایران
184 2259 مجید اجتهادی مرد 561 اثر داروهای نئوکالیوم در پیشگیری و درمان سقط جنین های سالمونلایی، بروسلایی و قارچی در گوسفند جشنواره بین المللی خوارزمی 5 ایران
185 2187 سید محمد احدی سرکانی مرد 490 رمز کننده صوتی جشنواره بین المللی خوارزمی 2 ایران
186 3807 فاطمه احسان فرد زن 1835 رسیده‌ام، دلم را بچین جشنواره جوان خوارزمی 12 ایران
187 3600 مریم احسانی مطلق زن 1696 داستان چشم شیشه‌ای جشنواره جوان خوارزمی 8 ایران
188 3081 عبدالطیف احمد مرد 1349 توسعه پایدار صنایع روغن نخل از طریق سیستم تصفیه مبتنی بر غشاء جدید جشنواره بین المللی خوارزمی 20 مالزی
189 3008 وقارالدین احمد مرد 1276 فیتو شیمیایی گیاهان بومی پاکستان جشنواره بین المللی خوارزمی 11 پاکستان
190 5325 آیت احمد مرد 5351 دستگاه نیمه خودکار کشت بافت گیاهی جشنواره جوان خوارزمی 24 ایران
191 2989 خشنود احمد صدیقی مرد 1257 استفاده از انرژی اتمی ، نئوژنتیک و بیوتکنولوژی برای حل مشکلات عمده در زمینه های غذایی و کشاورزی جشنواره بین المللی خوارزمی 8 پاکستان
192 3393 وحید احمدزاده اقدم مرد 1566 هشدار دهنده تصادفات در جاده‌ها و دزدگیر هوشمند جشنواره جوان خوارزمی 6 ایران
193 3379 الماء احمدنژاد زن 1558 دستگاه نمره چشم جشنواره جوان خوارزمی 6 ایران
194 4742 پیام احمدوند مرد 375 کوک یار سازهای ایرانی جشنواره جوان خوارزمی 16 ایران
195 4741 پویا احمدوند مرد 375 کوک یار سازهای ایرانی جشنواره جوان خوارزمی 16 ایران
196 3397 جواد احمدی مرد 1569 روش نوین جمع‌آوری لکه‌های نفتی از سطح دریا جشنواره جوان خوارزمی 6 ایران
197 4577 پژمان احمدی مرد 266 دستگاه آزمایشگاهی اندازه گیری فشار ، حجم و دما (PVT) جشنواره جوان خوارزمی 11 ایران
198 2329 علی احمدی مرد 624 سنتز و ارزیابی ماده افزودنی بالا برنده شاخص گرانروی روغن اتومبیل جشنواره بین المللی خوارزمی 8 ایران
199 3468 محمدرسول احمدی مرد 1615 آجر بتنی جشنواره جوان خوارزمی 7 ایران
200 3380 الهام احمدی زن 1558 دستگاه نمره چشم جشنواره جوان خوارزمی 6 ایران

Pages