برگزیدگان

نمایش 121 تا 140 از 2730
ردیف کد برگزیده نام نام خانوادگیsort descending جنسیت کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح
121 3807 فاطمه احسان فرد زن 1835 رسیده‌ام، دلم را بچین جشنواره جوان خوارزمی 12
122 3600 مریم احسانی مطلق زن 1696 داستان چشم شیشه‌ای جشنواره جوان خوارزمی 8
123 3081 عبدالطیف احمد مرد 1349 توسعه پایدار صنایع روغن نخل از طریق سیستم تصفیه مبتنی بر غشاء جدید جشنواره بین المللی خوارزمی 20
124 3008 وقارالدین احمد مرد 1276 فیتو شیمیایی گیاهان بومی پاکستان جشنواره بین المللی خوارزمی 11
125 2989 خشنود احمد صدیقی مرد 1257 استفاده از انرژی اتمی ، نئوژنتیک و بیوتکنولوژی برای حل مشکلات عمده در زمینه های غذایی و کشاورزی جشنواره بین المللی خوارزمی 8
126 3393 وحید احمدزاده اقدم مرد 1566 هشدار دهنده تصادفات در جاده‌ها و دزدگیر هوشمند جشنواره جوان خوارزمی 6
127 3379 الماء احمدنژاد زن 1558 دستگاه نمره چشم جشنواره جوان خوارزمی 6
128 4742 پیام احمدوند مرد 375 کوک یار سازهای ایرانی جشنواره جوان خوارزمی 16
129 4741 پویا احمدوند مرد 375 کوک یار سازهای ایرانی جشنواره جوان خوارزمی 16
130 3397 جواد احمدی مرد 1569 روش نوین جمع‌آوری لکه‌های نفتی از سطح دریا جشنواره جوان خوارزمی 6
131 2329 علی احمدی مرد 624 سنتز و ارزیابی ماده افزودنی بالا برنده شاخص گرانروی روغن اتومبیل جشنواره بین المللی خوارزمی 8
132 3468 محمدرسول احمدی مرد 1615 آجر بتنی جشنواره جوان خوارزمی 7
133 3380 الهام احمدی زن 1558 دستگاه نمره چشم جشنواره جوان خوارزمی 6
134 4577 پژمان احمدی مرد 266 دستگاه آزمایشگاهی اندازه گیری فشار ، حجم و دما (PVT) جشنواره جوان خوارزمی 11
135 3173 الهام احمدی احمدی زن 1438 ردیاب جشنواره جوان خوارزمی 1
136 3480 سعیده احمدی زن 1621 بررسی رنگ آمیزی گراف‌ها جشنواره جوان خوارزمی 7
137 3666 فریماه احمدی زن 1739 بررسی سایه‌های اجسام افلاطونی جشنواره جوان خوارزمی 10
138 4591 امیر حسین احمدی مرد 280 بررسی اثر محافظتی هسپریدین روی آسیب ژنتیکی ناشی از رادیوداروی 99mTc-MIBI روی لنفوسیت‌های خون انسان با آزمون میکرونوکلئوس جشنواره جوان خوارزمی 12
139 4812 مظاهر احمدی مرد 428 سنتز نانو ساختارهای اصلاح شده برای اندازه‌گیری مقادیر ناچیز داروها و آلاینده‌های زیست محیطی و بیولوژیکی جشنواره جوان خوارزمی 20
140 4497 ابراهیم احمدی مرد 198 تهیه نانوکاتالیزور کروم بر پایه سیلیکا و استفاده از آن در سنتز نانو فیبرهای پلی اتیلن و ترکیبات آلی جشنواره جوان خوارزمی 9

Pages