برگزیدگان

نمایش 101 تا 120 از 3032
ردیف کد برگزیده نام نام خانوادگیsort descending جنسیت کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح کشور
101 5091 محمد -زارع مرد 5119 دستگاه هوشمند صرفه جویی آب جشنواره جوان خوارزمی 22 ایران
102 5073 مهدی -شفیعی مرد 5105 آجرچندمنظوره جشنواره جوان خوارزمی 22 ایران
103 5147 اکرم -صالحی زن 5133 بومی سازی تولید صدا خفه کن داخلی خطوط تقلیل فشار گاز جشنواره بین المللی خوارزمی 34 ایران
104 5087 سینا -قاسم پور مرد 5116 مجموعه شعر"ساعت شنی را برگردان" جشنواره جوان خوارزمی 22 ایران
105 5142 علیرضا -محمدی مرد 5135 طراحی و ساخت سکوی آزمون موتورهای سوخت جامد (ارتفاع بالا) جشنواره بین المللی خوارزمی 34 ایران
106 4651 امیر  برنوش مرد 320 افزایش دهنده ظرفیت خطوط STM-1 جشنواره جوان خوارزمی 13 ایران
107 4632 حجت  تاجیک نشاطیه مرد 309 کمک مصحح مکانیزه نسخه چاپی قرآن کریم از طریق پردازش تصویر جشنواره جوان خوارزمی 13 ایران
108 2816 محمد  خانجانی مرد 1090 بررسی روشهای کنترل تلفیقی آفات و علفهای هرز جهت تولید بذر از چین اول در یونجه‌های چند ساله همدان جشنواره بین المللی خوارزمی 24 ایران
109 4634 شهاب‌الدین  رحمانیان مرد 310 ریمالتی پلکسر سیگنالهای تلویزیونی دیجیتال جشنواره جوان خوارزمی 13 ایران
110 4658 یاسر  مهدیزاده مرد 325 طراحی و ساخت Coldhead تک مرحله‌ای نوع Gifford-McMahon برای رسیدن به Cryogenic Temperature جشنواره جوان خوارزمی 14 ایران
111 4786 اسد  وقار فرحناک مرد 407 تجمیع کننده پهنای باند (شبکه‌های اترنت و 3G/4G ) جشنواره جوان خوارزمی 18 ایران
112 4080 محمدتاج آبادی پور مرد 2011 دستگاه بندکشی آجرسفال جشنواره جوان خوارزمی 16 ایران
113 4042 علی آبشاهی پور مرد 1985 دستگاه سمپاش نیمه خودکار جشنواره جوان خوارزمی 16 ایران
114 3513 الهام آبیاری زن 1640 دستگاه برداشت خرما (خرماچین) جشنواره جوان خوارزمی 7 ایران
115 3578 لیلا آتشی زن 1685 اندازه گیری نقطه چکیدن گریس جشنواره جوان خوارزمی 8 ایران
116 3124 آیاپان پیلایی آجایاغوش مرد 1392 ساخت مواد سوپرا مولکولی برای ذخیره اطلاعات جشنواره بین المللی خوارزمی 26 هند
117 3091 وینو آجایان مرد 1359 کربن‌ها و نیتریدهای نانو متخلخل جشنواره بین المللی خوارزمی 21 هند
118 3286 محمد مهدی آخوندی مرد 1506 کفش نابینایان جشنواره جوان خوارزمی 4 ایران
119 2250 مازیار آذر مرد 553 کرانیوپلاستی به روش تغییر شکل یافته جشنواره بین المللی خوارزمی 4 ایران
120 4402 مهدی آذر پیوند مرد 126 مدلسازی و تحلیل یک عدسی صوتی زیر آبی جشنواره جوان خوارزمی 6 ایران

Pages