طراحی و ساخت سکوی آزمون موتورهای سوخت جامد (ارتفاع بالا)

Design and Fabrication of a High Altitude Test Simulator for Solid Propellant Space Motors
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
34
سال: 
1399
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کاربردی
ماهیت: 
مکانیک
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

فولادی

فارسی
نام: 
دکتر نعمت اله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Nemat Allah
Last Name: 
Foladi
Gender: 
M

رضایئی

فارسی
نام: 
هادی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Hadi
Last Name: 
Rezaie
Gender: 
M

افخمی

فارسی
نام: 
سینا
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
8
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Sina
Last Name: 
Afkhami
Gender: 
M

فراهانی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
10
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
mohammad
Last Name: 
Farahani
Gender: 
M

خسرو انجم

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
15
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mahdi
Last Name: 
Khosro Njam
Gender: 
M

-محمدی

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
17
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Mohamadi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
34
Year: 
2021
Country: 
iran
Field: 
Mechanics
Rank: 
third
Eng part: