افزایش دهنده ظرفیت خطوط STM-1

STM-1 capacity enhancer
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
13
سال: 
1390
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپيوتر
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

 برنوش

فارسی
نام: 
امیر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
English
Name: 
Amir
Last Name: 
Bornoosh
Gender: 
M

اقبال‌خواه

فارسی
نام: 
بهنام
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
English
Name: 
Behnam
Last Name: 
Eghbalkhah
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
13
Year: 
2011
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

 برنوش

فارسی
نام: 
امیر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
English
Name: 
Amir
Last Name: 
Bornoosh
Gender: 
M

اقبال‌خواه

فارسی
نام: 
بهنام
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
English
Name: 
Behnam
Last Name: 
Eghbalkhah
Gender: 
M