طراحی و ساخت Coldhead تک مرحله‌ای نوع Gifford-McMahon برای رسیدن به Cryogenic Temperature

Design and construction of Gifford-McMahon single-stage coldhead for cryogenic temperature
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

 مهدیزاده

فارسی
نام: 
یاسر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
فیزیک
English
Name: 
Yaser
Last Name: 
Mehdizadeh
Gender: 
M

مشهدی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قم
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Mashhadi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
14
Year: 
2012
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

 مهدیزاده

فارسی
نام: 
یاسر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
فیزیک
English
Name: 
Yaser
Last Name: 
Mehdizadeh
Gender: 
M

مشهدی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قم
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Mashhadi
Gender: 
M