بومی سازی تولید صدا خفه کن داخلی خطوط تقلیل فشار گاز

Producing Internal Silencer for Gas Pressure Reduction Lines
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
34
سال: 
1399
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مواد، متالورژی و انرژی های نو
ماهیت: 
توسعه ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مولودی

فارسی
نام: 
دکتر احمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خراسان رضوی- مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Ahmad
Last Name: 
molodi
Gender: 
M

-صالحی

فارسی
نام: 
اکرم
جنسیت: 
زن
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
10
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Akram
Last Name: 
salehi
Gender: 
F

برزگر

فارسی
نام: 
فائزه
جنسیت: 
زن
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
10
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Faezeh
Last Name: 
barzegar
Gender: 
F

امیر آبادی

فارسی
نام: 
مرتضی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Morteza
Last Name: 
Amir abadi
Gender: 
M

جعفری اسفاد

فارسی
نام: 
منصوره
جنسیت: 
زن
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mansoreh
Last Name: 
jafari
Gender: 
F

گلستانی پور

فارسی
نام: 
مسعود
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Massod
Last Name: 
Golestani pour
Gender: 
M

امینی مشهدی

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Hossien
Last Name: 
Amini Mashhadi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
34
Year: 
2021
Country: 
iran
Field: 
Materials, Metallurgy and New Energies
Rank: 
third
Eng part: