برگزیدگان

نمایش 161 تا 180 از 3038
ردیف کد برگزیده نام نام خانوادگیsort descending جنسیت کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح کشور
161 5078 سینا ابراهیم زاده مرد 5109 طراحی و ساخت کلید هوشمند مجهز به سنسور های چهارگانه جشنواره جوان خوارزمی 22 ایران
162 3610 حامد ابراهیم پوردخانی مرد 1703 دستیار تلفن همراه نابینایان جشنواره جوان خوارزمی 9 ایران
163 3986 محمدحسین ابراهیمی مرد 1947 نرم افزار آواسنج جشنواره جوان خوارزمی 15 ایران
164 3335 بهاره ابراهیمی زن 1536 پمپ سرنگ جشنواره جوان خوارزمی 5 ایران
165 3246 ملیحه ابراهیمی زن 1482 آشنایی با نظریه گره‌ها جشنواره جوان خوارزمی 3 -
166 4148 عباس ابراهیمی مرد 2061 کیت شیمیایی برای تشخیص عسل طبیعی از عسل صنعتی جشنواره جوان خوارزمی 18 ایران
167 2899 محمد مجید ابراهیمی مرد 1170 تولید واکسن زنده اینترمدییت بیماری بورس عفونی (گامبورو) جشنواره بین المللی خوارزمی 27 ایران
168 4715 احسان ابراهیمی بسابی مرد 358 طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری پروفایل باریکه جشنواره جوان خوارزمی 15 ایران
169 3305 مصطفی ابرزاده بایرامی مرد 1517 کاوش گر چند منظوره جشنواره جوان خوارزمی 5 ایران
170 3651 رمضانعلی ابری مرد 1730 مجموعه شعر: سایه ماه جشنواره جوان خوارزمی 9 ایران
171 2721 کارن ابری نیا مرد 1002 طراحی و ساخت خودروی خورشیدی تک سرنشین جشنواره بین المللی خوارزمی 20 ایران
172 3088 حسن ابوالانین مرد 1356 تاثیر ایزومرهای نوری در تجزیه داروها جشنواره بین المللی خوارزمی 21 مصر
173 3506 شایان ابوالحسنی مرد 1635 کف‌پوش تولید برق جشنواره جوان خوارزمی 7 ایران
174 3997 مجتبی ابوالحسنی جوشانی مرد 1956 واکسیناتور خودکار دام جشنواره جوان خوارزمی 15 ایران
175 3071 محمد ابوالمعاطی مرد 1339 روش قدرتمند برای مدل سازی غیر خطی های موجود در سیستم‌ها و مدارهای الکترونیکی آنالوگ جشنواره بین المللی خوارزمی 19 عربستان سعودی
176 3975 ایمان ابوحیدری کرمانی مرد 1942 ربات چند جهته جشنواره جوان خوارزمی 15 ایران
177 4346 محمد ابونجمی مرد 83 طراحی، ساخت و ارزیابی یک دستگاه جداسازی ارتعاشی جدید برای دانه بندی خرمای رسیده جشنواره جوان خوارزمی 4 ایران
178 4164 سیامك اتفاق مرد 2072 بررسی نظریه‌ی بسته بودن روابط اجتماعی جشنواره جوان خوارزمی 18 ایران
179 4684 مرضیه اتفاقی داریان زن 340 تصویرسازی هفت‌خان رستم جشنواره جوان خوارزمی 14 ایران
180 3443 فرزانه اتقایی زن 1596 بررسی نحوه عملکرد مدیریت بحران در زلزله جشنواره جوان خوارزمی 6 ایران

Pages