پدیدار شناسی حبابها

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1380
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
-
ماهیت: 
-
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

آذری

فارسی
نام: 
امین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران

بلوچی

فارسی
نام: 
اشكان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران

خسروی

فارسی
نام: 
نوید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران

دارابی

فارسی
نام: 
اردوان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران

فرزامی

فارسی
نام: 
رهام
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران

نجدی

فارسی
نام: 
مازیار
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران

مالکی

فارسی
نام: 
آرمین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران