تقویت مخازن فرسوده نفتی با فناوری کامپوزیت

Reinforcement of corroded oil tanks using composites technology
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
32
سال: 
1397
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شکریه

فارسی
نام: 
محمود مهرداد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
53
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
کامپوزیت
English
Name: 
Mahmood Mehrdad
Last Name: 
Shokrieh
Gender: 
M

آذرفام

فارسی
نام: 
سید مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
47
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
seyed mahdi
Last Name: 
azarfam
Gender: 
M
همکاران: 
شرکت تکین، مقاوم سازی پیشرفته
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2019
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

شکریه

فارسی
نام: 
محمود مهرداد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
53
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
کامپوزیت
English
Name: 
Mahmood Mehrdad
Last Name: 
Shokrieh
Gender: 
M

آذرفام

فارسی
نام: 
سید مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
47
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
seyed mahdi
Last Name: 
azarfam
Gender: 
M
Collaborators: 
Takin Co. , Moghavem sazi pishrafteh