کوک یار سازهای ایرانی

Iranian musical instruments tuning system
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1393
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

احمدوند

فارسی
نام: 
پویا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
پرديس
نقش: 
مجری
رشته تحصیلی: 
مهندسی کامپیوتر
English
Name: 
Poya
Last Name: 
Ahmadvand
Gender: 
M

احمدوند

فارسی
نام: 
پیام
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Payam
Last Name: 
Ahmadvand
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
16
Year: 
2014
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

احمدوند

فارسی
نام: 
پویا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
پرديس
نقش: 
مجری
رشته تحصیلی: 
مهندسی کامپیوتر
English
Name: 
Poya
Last Name: 
Ahmadvand
Gender: 
M

احمدوند

فارسی
نام: 
پیام
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Payam
Last Name: 
Ahmadvand
Gender: 
M