بدر گل تپه

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مراغه
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسي هوافضا
گرایش: 
جلوبرندگي
English
Name: 
mohammad
Last Name: 
badrgoltapeh
Gender: 
M