طراحی و ساخت دستگاه فلوفرمینگ

Design and fabrication of the flow forming machine
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
33
سال: 
1398
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
توسعه ای
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

وطنی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
55
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
mahdi
Last Name: 
vatani
Gender: 
M

حیدرزاده

فارسی
نام: 
محمد صادق
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
mohammad sadegh
Last Name: 
heydarzadeh
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
33
Year: 
2020
Country: 
iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Research & Development
Rank: 
second
Eng part: